Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Kamu İhale Mevzuatı 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar 

Yüksek Öğretim Kanunu

Yapı Sektörü İş Güvenliği El Kitabı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği

Yapım İşleri Muayene Ve Kabul Yönetmeliği

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği