Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Osman Deniz Şimşek
Osman Deniz Şimşek
Yapı İşleri Ve Teknik Dairesi Başkanı
odsimsek@ktun.edu.tr
Mücahide Şen
Mücahide Şen
Şube Müdürü V.
msen@ktun.edu.tr
Mühendis
sak@ktun.edu.tr
Erhan Kara
Erhan Kara
Mühendis
ekara@ktun.edu.tr
Hamza Ballı
Hamza Ballı
Mühendis
hballi@ktun.edu.tr
Muhammed Çiğci
Muhammed Çiğci
Mühendis
mcigci@ktun.edu.tr
Nihat Biga
Nihat Biga
Mühendis
nbiga@ktun.edu.tr
Osman Özsan
Osman Özsan
Mühendis
oozsan@ktun.edu.tr