Kalite Koordinatörlüğü

                       Konya Teknik Üniversitesi Kalite Birimleri

 

1 Rektörlük Üst Yönetimi
2 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
4 Çevre Mühendisliği Bölümü
5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
6 Endüstri Mühendisliği Bölümü
7 Harita Mühendisliği Bölümü
8 İnşaat Mühendisliği Bölümü
9 Jeoloji Mühendisliği Bölümü
10 Kimya Mühendisliği Bölümü
11 Maden Mühendisliği Bölümü
12 Makine Mühendisliği Bölümü
13 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
14 Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü
15 Yazılım Mühendisliği Bölümü
16 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı
17 İç Mimarlık Bölümü
18 Mimarlık Bölümü
19 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
20 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
21 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
22 Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
23 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
24 Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
25 Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
26 İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
27 Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
28 Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
29 Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
30 Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
31 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
32 Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
33 Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanlığı
34 Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
35 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
36 Elektrik ve Enerji Bölümü
37 Elektronik ve Otomasyon Bölümü
38 Gıda İşleme Bölümü
39 Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
40 İnşaat Bölümü
41 Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
42 Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
43 Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü
44 Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
45 Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
46 Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü
47 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
48 Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
49 Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü
50 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
51 Kalite Koordinatörlüğü
52 KVK Koordinatörlüğü
53 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
54 Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü 
55 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü
56 Yabancı Diller Koordinatörlüğü  
57 Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Koordinatörlüğü
58 YLYS Burs koordinatörlüğü
59 UNİKOP Koordinatörlüğü
60 Türk Devlet Akraba Toplulukları Burslu Öğrenciler Koordinatörlüğü
61 Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
62 Kariyer Merkezi Müdürlüğü
63 Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
64 Mimarlık ve Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
65 Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Geliştirilmesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
66 Obruk Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürlüğü
67 Savunma Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
68 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
69 Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
70 Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
71 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
72 Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
73 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
74 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
75 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
76 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
77 Personel Daire Başkanlığı 
78 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
79 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
80 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
81 Hukuk Müşavirliği 
82 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
83 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 
84 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 
85 Özel Kalem Müdürlüğü 
86 Yazı İşleri Şube Müdürlüğü