KOVKOM

Salgın sonrasında uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin planlamalar ve yeni düşünceler

 

• Uygun olan Lisansüstü derslerin uzaktan öğretimle verilebilmesinin önünü açacağız

• Doktora TİK toplantılarına şehir dışındaki öğretim üyelerinin telekonferans yöntemi ile katılım sağlayabilmesinin mümkün olabileceğini değerlendiriyoruz.

• Tez savunma sınavlarının uzaktan telekonferans yöntemi ile yürütülebilmesine imkan sağlamayı hedefliyoruz.

• Uzaktan Öğretim olarak Tezsiz Yüksek Lisansın açılmasını planlıyoruz.

• Uzaktan öğretimin belirli peryotlarda literatür paylaşımı, tartışması ve eleştiri ortamlarında kullanılmasını destekliyoruz.