Kovkom

 

Üniversitemizde Korona Virüsüne karşı geliştirilecek stratejileri belirlemek üzere Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin Selçuk Halkacı başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşan KOV-KOM (Koronavirüs Komisyonu) kurulmuş olup, konuyla ilgili tüm iş ve işlemler bu komisyon tarafından yürütülmektedir.

 

Koronovirüs Komisyonu (KOVKOM) Üyeleri

 

Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Halkacı (Rektör Yardımcısı)

 

Prof. Dr. Mine Ulusoy Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

 

Prof. Dr. Halil Kürşat Ersoy (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı)

 

Prof. Dr. Mahmut Kuş(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı)

 

Prof. Dr. Cemil Sungur (Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü)

 

Prof. Dr. Saadettin Erhan Kesen(Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü)

 

Öğr. Gör. Halil Çelik( Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı )

 

Recep Öztürk (Genel Sekreter)

 

Aliye Firuzan Sabancı (Özel Kalem Müdürü)

 

Mahmut Gürbüzer (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri)

 

Tevfik Balcı (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Fakülte Sekreteri)

 

Ramazan Teke (Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sekreteri)

 

Mahmut Sami Öcüt (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülte Sekreteri)

 

İlknur Akçil (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Sekreteri V.)

 

Ahmet Kurtuluş ( Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Teknisyen )