Personel Daire Başkanlığı

Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları    Detay

Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin

Usul ve Esaslar

   Detay   
Kurum İçi ve Kurum Dışı Naklen Tayin Yönergesi    Detay