Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Dönemsel Yayın Sayıları

Dönem

Aralığı

 Q1 

Yayınlar

 Q2 

Yayınlar

 Q3

Yayınlar 

 Q4 

Yayınlar

 ESCI

Yayınlar 

 TR Dizin 

Yayınlar

Diğer

Yayınlar

Uluslararası

Bildiriler

Ocak 2021 -

Aralık 2022

25 22 13 12 12 21 11 46

Dönem

Aralığı

Ulusal

Bildiriler

Ulusal Kitap

Bölümü

Uluslararası

Kitap Bölümü

Başvurusu Yapılan

Patentler

Tescillenen

Patentler

Tamamlanan

YL Tez

Danışmanlıkları

Tamamlanan

Doktora Tez

Danışmanlıkları

Ocak 2021 -

Aralık 2022

13 0 5 3 1 25 17
 

 

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Dönemsel ÜNİVERSİTE AR-GE Proje Sayıları
Dönem Aralığı

BAP

TÜBİTAK

1001

TÜBİTAK

3501

Ocak 2021 - Aralık 2022 6 3 2
Devam Eden Projeler 3 3 2
Tamamlanan Projeler 3 0 0
 

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Dönemsel ÜNİVERSİTE-SANAYİ AR-GE Proje Sayıları
Dönem Aralığı

TÜBİTAK

1501

KOSGEB

Ocak 2021 - Aralık 2022 3 3
Devam Eden Projeler 1 2
Tamamlanan Projeler 2 1
 

 

 
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

İlgili Öğretim Elemanı

Web Adresi

Güç Elektroniği Uygulamaları, Elektrik Makinaları ve Sürücüleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Fotovoltaik Sistemler, Akıllı Şebeke Uygulamaları

Prof. Dr. Ahmet Afşin KULAKSIZ

 

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Elektromanyetik Uyumluluk, RF ve MD Sistemleri, Radar Uygulamaları, EM Maruziyet Prof. Dr. Ercan YALDIZ  
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Yere Nüfuz Eden Radar, Elektromanyetik Radyasyonun Ölçülmesi, Elektromanyetikte Nümerik Hesaplamalar Prof. Dr. Levent SEYFİ  
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Sistemleri, Fuzzy Lojik Kontrol, Fırçasız DC Motor ve Sürücü Sistemleri, Robotik ve İHA sistemleri Prof. Dr. Ömer AYDOĞDU  
Güç Elektroniği ve Uygulamaları Prof. Dr. Ramazan AKKAYA  
Devreler ve Sistemler, Biyomedikal Sistemler, Endüstriyel Elektronik Prof. Dr. Salih GÜNEŞ  

Robotik, Akıllı Kontrol, İnsansız Hava ve Kara Sistemleri, Akıllı Trafik Işık Kontrol

Doç. Dr. Akif DURDU

www.rac-lab.com

Kablosuz Haberleşme, 5G+ Sistemler, Uzaysal Modülasyon Teknikleri, Uyarlanabilir Akıllı Yüzeyler, Görünür Işık Haberleşmesi Doç. Dr. Ayşe Elif CANBİLEN  
Yapay Zeka, Görüntü ve Video İşleme, Biyomedikal,
Açıklanabilir Yapay Zeka Yaklaşımları, 3D Derin Öğrenme Modelleri,
Termal ve Hiperspektral Görüntü Analizi, Spor Bilimlerinde Yapay Zeka Uygulamaları
Doç. Dr. Murat CEYLAN  
Elektrik Tesisleri Altyapı Tasarımı, Akıllı Şebekeler, Enerji Ekonomisi, İç ve Dış Aydınlatma, Yenilenebilir Enerji Santralleri, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları, Enerji Yönetimi, Enerji Verimliliği Doç. Dr. Nurettin ÇETİNKAYA  
İşbirlikli İletişim, Dik Olmayan Çoklu Erişim Teknikleri, İHA Destekli İletişim Sistemleri, 5G ve Ötesi İletişim Sistemleri Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR  
Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme, Yapay Zeka, Derin Öğrenme Doç. Dr. Rahime CEYLAN  

Mikroşerit Antenler, Kablosuz Haberleşme Uygulamaları, Giyilebilir ve Esnek Anten Tasarımları, RFID ve Yakın Alan Haberleşme Sistemleri, Biyomedikal Anten Uygulamaları, Anten Üretim Teknikleri, Elektromanyetik Benzetim Yazılımları, Bilgisayar Destekli Anten Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi  Dilek UZER  
Elektrik Makinaları ve Enerji Dönüşümü, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri, Fotovoltaik Sistemler Dr. Öğr. Üyesi Emre Hasan DURSUN  
Örüntü Sınıflama, Medikal İmge Analizi, İmge Rekonstrüksiyonu, İmge Bölütleme,  İmgede Gürültü Giderme, Hibrit Sınıflayıcılar, Sınıflayıcı Topluluklar, Optimizasyon Dr. Öğr. Üyesi  Hasan KOYUNCU  
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, İç Mekan Radar Uygulamaları, Radar Sinyal İşleme Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ŞEFLEK  
Artırılmış/Sanal Gerçeklik, Mikrodenetleyiciler, C ve C# Programlama, Elektronik Kart Tasarımı, İnsan-Robot Etkileşimi Dr. Öğr. Üyesi Kemal ERDOĞAN  

Makine Öğrenmesi, Medikal Görüntü İşleme, Endüstriyel Görüntü İşleme, Endüstriyel Otomasyon

Dr. Öğr. Üyesi Mücahid BARSTUĞAN  
Elektromanyetik Teori, Radar, Derin Öğrenme, Makine Öğrenmesi Dr. Öğr. Üyesi  Umut ÖZKAYA Google Scholar
Elektronik Devreler, Elektronik Ölçme, Biyomedikal, Biopac, Uzaktan Eğitim, Karma (Blended) Eğitim, Moodle ÖYS, Programlama (C  , C#, Arduino), Veri Analizi Öğr. Gör. Dr. Yalçın EZGİNCİ www.seebil.com
Güç Elektroniği Uygulamaları, Elektrik Makinaları,Güç Kalitesi,Yenilenebilir Enerji Sistemleri Arş. Gör. Aybüke ERTÜRK  
Görüntü İşleme, Derin Öğrenme, Optimizasyon, Biyomedikal Arş. Gör. Aysun ÖCAL  
Mikroşerit Antenler, Anten Üretim Teknikleri, Bilgisayar Destekli Anten Tasarımı Arş. Gör. Ayşe Özge Çınar  
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Mikrodalga Sensörleri, Mikroşerit Yapılar, Metamalzemeler Arş. Gör. Bahar İLA  
Elektrik Tesisleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları,Enerji Ekonomisi, Enerji Sistemlerinde Kararlılık Arş. Gör. Emine İŞİN  
Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Biyomedikal Kontrol Uygulamaları Arş. Gör. Ender KURNAZ  
Yapay Zeka, Görüntü İşleme, Derin Öğrenme, Biyomedikal, Hiperspektral Görüntü Analizi, İnvolüsyonel Sinir Ağları Arş. Gör. Mücahit CİHAN  
Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Akıllı Kontrol Sistemleri, İnsansız Hava Kontrol Sistemleri Arş. Gör. Serkan BUDAK  
Derin Öğrenme, Biyomedikal Arş. Gör. Tuğçe KILIÇ  
Güç Sistemlerinde Kararlılık, Güç Kalitesi, Güç Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulamaları Arş. Gör. Tuğçe YEŞİLYURT KURNAZ  
Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Akıllı Trafik Sinyalizasyon Kontrolü, Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Yapay Zeka Uygulamaları Arş. Gör. Zülal Hilal YILDIZ BUDAK