Obruk Uygulama, Araştırma Merkezi

 

Misyon ve Vizyon

Obruk oluşumları, nedenleri ve çözüm önerileri ile izleme alanında yapılacak araştırmaların teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmek, eğitim vermek, problemlere çözüm yolları aramak, danışmanlık hizmetleri vermek, bilimsel ve teknik çalışmalar ve toplantılar yapmaktır.

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a) Üniversite içi ve Üniversite dışında obruk araştırmaları ve izleme çalışmaları ile ilgili projelerde ihtiyaç duyulan teknik ve bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek, akademik çalışma ve eğitim yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

b) Obruk oluşumları, nedenleri, çözüm önerileri ve izleme ile ilgili alanlarda araştırma ve uygulamaya yönelik yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak,

c) Obruklarla ilgili bölge ve ülke kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları gerçekleştirmek,

ç) Amaca uygun ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sergi ve kurslar düzenlemek,

d) Obruklarla ilgili toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.