Jeoloji Mühendisliği

Uzaktan Öğretim Online Sınavların Yapılması Hakkında

İçinde bulunduğumuz olağanüstü Covid-19 Salgını döneminde her geçen gün oluşan yeni durumlara göre daha verimli bir eğitim ve daha adil sınav yapılması için bir dizi kararlar alınmaktadır. Bu dinamik süreçte Dekanlık Makamı’nın yazmış olduğu ve EBYS üzerinden iletilen 25/11/2020 tarih ve E.15800 sayılı yazı ile uzaktan öğretim şeklinde yürütülmekte olan derslere ait sınavların yapılmasıyla ilgili olarak "Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Uzaktan Öğretim Programları, Uzaktan Erişim Sınavları Uygulama Usul ve Esasları"nın Üniversitemiz Senatosunun 18.11.2020 tarih ve 24/02 sayılı kararı ile yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

 

Uzaktan Erişim Sınavları Uygulama Usul ve Esasları’na göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında ara sınavlar da dahil olmak üzere dönemlik olarak değerlendirme yapılan Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım 1, Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım-2 ve Seminer Çalışması dersleri dışında yapılacak olan diğer sınavların tamamı programda belirtilen gün ve saatlerde online sınav (test veya yazılı) şeklinde yapılacaktır.

 

Yapılacak sınavlarda Araştırma Görevlileri görevlendirilecek olup sınav modülünün oluşturulması ve yoklama kontrollerini gerçekleştireceklerdir.

Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım-1 dersinde görevli öğretim üyeleri öğrencilerin ilerlemesine göre sınav saatinde değerlendirme yapacaklardır.

Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım-2 ve Seminer dersi ara sınavlarında ise sadece ara sınavlarla sınırlı olmak kaydıyla danışmanlık yapan her bir öğretim üyesi sınav saatinde öğrencileri ile yapacağı görüşme (sunum, soru-cevap, ilerleme raporu alınması, vb.) kaydını sisteme yükleyecektir. Jeoloji Mühendisliğinde Tasarım-2 ve Seminer derslerinin final ve bütünleme sınavları ise oluşturulacak en az 3 kişilik jüri ününde online olarak gerçekleştirilip kayıt altına alınacaktır.

Hepinize bu süreçte kolaylıklar ve sağlıklı günler diliyorum.

 

Prof. Dr. Fetullah ARIK

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı

Ktun Jeoloji Mühendisliği Uzaktan Öğretim