Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Ukrayna Hükümeti Burs Duyurusu

Kültürel anlaşmalar kapsamında Ukrayna Hükümetince, Hükümetimiz ermine 2021- 2022 akademik yılı için lisans, yüksek lisans, doktora alanlarında toplam 6  adet burs tahsis edilmiştir. Burs başvuru koşulları ve genel şartlar https://abdigm.meb.gov.tr/www/ukrayna-hukmet-bursu/icerik/1532 adresinde yer almakta olup başvurular 15 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.

 

 

 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KTUN DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ UKRAYNA HÜKÜMETİ BURS DUYURUSU