Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Misyonumuz
Bilimsel ve kültürel konularda Üniversitemizin uluslararası ilişkilerini artırmak, geliştirmek, uluslararası
platformlarda tanıtımını yapmak ve tanınırlığını artırmak, akademik ve idari personel ile öğrencilerin
ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel deneyimlerinin gelişmesi ve zenginleşmesine yardımcı olmaktır.


Vizyonumuz
Ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlarla azami işbirliği yaparak Üniversitemiz öğrenci ve
personelinin dünya ölçeğinde en iyi fırsatlardan faydalanma konusunda dünya sıralamasında yer almasını
sağlamaktır.