Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı   KENT VE PLANLAMA TARİHİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3503259 3 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üy. Fatih EREN
Koordinator E-mail feren3000 gmail.com
Öğretim Elemanı
Dr.Öğr.Üy. Fatih EREN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Geçmişten günümüze kent olgusunun geçirdiği evrimi anlatmak, tarihsel süreçlerin bugünün kentleri üzerindeki etkilerini göstermek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders Anlatımı, Seminer
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Kentlerin Kökeni M. E. Smith, `V. Gordon Childe and the Urban Revolution: An Historical Perspective on a Revolution in Urban Studies, Town Planning Review 80 (2009) 3-29.
2 Medeniyetin Başlangıcı, Kentlerin Ortaya Çıkışı C. Whittaker, `Do Theories of the Ancient City Matter?, in T. Cornell, K. Lomas (eds.), Urban Society in Roman Italy, London 1995, 9-26.
3 Dünyanın İlk Kentleri M. Weber, The Agrarian Sociology of Ancient Civilisations (London, 1976).
4 Klasik Dünya: Yunan ve Roma Kentleri J. E. Stambaugh, The Ancient Roman City (Baltimore, 1988).
5 Ortaçağ: Avrupa Kentleri D. Nicholas, The Growth of the Medieval City. From Late Antiquity to the Early Fourteenth Century (London, 1997).
6 İslam Kentleri (M.S. 610-1450) T. Cansever, İslamda Şehir ve Mimari, Timaş Yayınları 2006, İstanbul.
7 Erken Dönem Avrupa Kentleri (M.S. 1500-1850) Christopher R. Friedrichs, The Early Modern City: 1450-1750 (London, 1995). Lynn Lees, Cities and the Making of Modern Europe, 1750-1914 (Cambridge, 2007).
8 İslam Kentleri (M.S. 1450-1920) M.Mahfuz Söylemez, İslam Şehirleri, Düşün Yayıncılık 2011, İstanbul.
9 Sanayi Kentleri P. Burke, `Some reflections on the pre-industrial city, Urban History Yearbook (1975)
10 Amerikan Kentleri (M.S. 1600-1914) Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York, 1962).
11 ARA SINAV Ders Notları
12 Seminer (Tartışma) Ders Notları
13 Modern ve Postmodern Kentler (M.S. 1850-2000) Rid Dennis, Cities in Modernity: Representations and Productions of Metropolitan Space 1820-1940 (Cambridge, 2008) William Cronon, Natures Metropolis: Chicago and the Great West (New York, 1991)
14 Küresel Şehirler Eren, F. (2012). Global City Analysis: Los Angeles. Political Reflection , 4 (1), 58-63. Eren, F. (2012). Global City Analysis: Paris. Political Reflection , 3 (3), 125-131.
15 Seminer (Genel Tartışma) Ders Notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 16 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 16
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Tarih boyunca dünya üzerinde yapılaşmış çevrenin nasıl ortaya çıktığının farkına varma 4
D.Ö.Ç. 2 Zamana ve mekana bağlı olarak farklı açılardan kentsel süreçleri analiz etme 4
D.Ö.Ç. 3 Kentlerin ilerleyiş ve gerileyiş nedenlerini anlama 3
D.Ö.Ç. 4 Dünya coğrafyasını tanıma 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20