Çevre Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   HİDROLOJİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1201424 2,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Selim Doğan
Koordinator E-mail sdogan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Selim Doğan
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Derste öğrencinin aşağıdaki hidrolojik kavramları anlaması hedeflenmektedir: Hidrolojik süreçlerin dünya üzerindeki değiştirme gücü, Hidrolojinin insan ve yaşam çevresi üzerindeki önemi, Hidrolojik döngü
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 60 10 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yüzyüze eğitim Ödevler
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Hidrolojinin tanımı, hidrolojinin temel denklemleri
2 Hidrolojik süreçler
3 Yağış meydana gelmesi, ölçülmesi, yağış kayıtlarının analizi
4 Buharlaşma mekanizması, terleme ve tutma, evapotranspirasyon kayıpları
5 Sızma, sızma kapasitesi
6 Sızma hızı, sızma indisleri
7 Yeraltısuyu yeraltındaki suyun bölgeleri
8 Yeraltısuyu beslenmesi ve kayıplar, yeraltısuyu akımı, hidrolik iletkenliğin ölçülmesi
9 Akım ölçümleri ve verilerin analizi seviye ve su yüzü eğimi ölçümleri
10 Kesit ölçümleri, debi ölçümleri, anahtar eğrisi, akış kayıtlarının analizi
11 Yüzeysel akış akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması
12 Akış-yağış bağıntıları, rasyonel metod, kar erimesinden meydana gelen akış
13 Hidrograf analizi, hidrografın elemanları
14 Finale Hazırlık
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 3 30 3 30
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   - - - -
Final   1 70 1 70
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 1
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 6 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 8
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Hidrolojide kullanılan yaygın istatistik metotların uygulanması 4
D.Ö.Ç. 2 Hidrolojik döngü bileşenlerinin öğrenilmesi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20