Çevre Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   SU TEMİNİ VE SİSTEM TASARIMI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1201516 3,00 / 1,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Süheyla TONGUR
Koordinator E-mail suyildiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Süheyla TONGUR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Su kaynaklarının planlanması, su temini tesislerinin elemanlarının tanınması, nüfus ve su ihtiyacı tahmin hesapları, su kaynakları, suların kaptajı, menba suları ve yer altı suları kaptajı, kuyular, kuyu hidroliği, tulumbalar, yüzeysel suların kaptajı, isale, hazneler, su dağıtım şebekeleri hakkındaki bilgi ve teknolojilerini tasarlamak ve uygulamak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders konu anlatımı ve problem çözümüne dayalı olarak anlatılmaktadır. Ders kapsamında konu anlatımına paralel olarak proje yaptırılmakta ve yıl sonunda değerlendirilerek final notuna etki ettirilmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Su ve çevre sağlığı, su kaynaklarının planlanması, su ve çevre sağlığı tesislerinin elemanları. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
2 Nüfus tahmin ve su gereksinimi hesap yöntemleri, su ihtiyaçlarının tespiti, birim su sarfiyatı, nüfus tahmin metotları, nüfus yoğunluğu. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
3 İçme suyu kaynakları, su kaynaklarının sınıflandırılması, suların özellikleri (fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyoaktif). Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
4 Suların derlenmesi, menba sularının derlenmesi, menbaların sınıflandırılması, menba sularının kaptajı, kum tutucu bölmenin hesabı, yer altı sularının teşekkülü, yer altı sularının zemin içindeki durumları, su yatağı tipleri. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
5 Yer altı suyu hidroliği, yer altı sularının su alma yapılarının girişi, sızdırma galerilerinde debi hesabı, kuyu debilerinin hesabı, kuyu verim eğrileri ve kritik değerler. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
6 Tuzlu su üzerindeki yer altı suları, tatlı-tuzlu su yatakları arasındaki bağıntılar, yer altı sularının galeriler ile alınması. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
7 Kuyular, basit hazneli kuyular, borulu kuyuların teşkili, kuyuların donatımı, kuyu tulumbaları, yer altı sularının suni beslenmesi, suni beslemenin gayesi, besleme metotları, sızdırma yapılarının hesabı. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
8 Yüzeysel suların kaptajı, göl sularının kaptajı, nehir sularının kaptajı, su kaynaklarının kirlenmesi. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
9 Suların iletilmesi (isale) isale hattı tipleri, serbest yüzeyli isale hatları, açık kanallarla su iletilmesi, galerilerde su iletilmesi. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
10 Arasınav Arasınav
11 Cazibe ile isale, boru çaplarının hesabı, cazibeli isalede debi hesabı, cazibeli isalelerde donatım elemanları. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
12 Terfili isale, terfi merkezi için yer seçimi, tulumba sayısı, seçimi ve boru karakteristikleri. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
13 İçme suyu hazneleri, haznelerin sınıflandırılması, hazne yapılacak yerin özellikleri, su derinlikleri ve hazne kotunun tayini, hazne hacimleri, haznelerin donatımı. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
14 İçme suyu şebekeleri, su şebekesi teşkili ve şebeke tipleri, şebeke donatımı, şebeke borularının hesabı. Water supply and Environmental health, Karpuzcu, M., ITU, Civil Eng. Faculty., Environmental Eng. Depth., 1985.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - 40
Final   - 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 0 0
Derse Özgü Staj : 0 0
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 0 0
Arazi Çalışmaları : 0 0
Vaka Çalışmaları : 0 0
Projeler : 14 4
Ödev : 0 0
Küçük Sınavlar : 0 0
Ara Sınav : 1 6
Final : 1 6
DERSİN AKTS KREDİSİ 6
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi 3
D.Ö.Ç. 2 su temini tesislerinin elemanlarının tanınması, tasarlanması ve uygulanması 4
D.Ö.Ç. 3 yer altı sularının ve yüzeysel suların kaptaj 4
D.Ö.Ç. 4 isale ve dağıtım ünitelerinin tasarım ve teşkilinin öğrenilmesi. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20