Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
Koordinator E-mail ataylan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Metropoliten (Büyükşehir statüsündeki) Kentlerin toplumsal, ekonomik, yasal-yönetsel, politik ve fiziksel boyutları ile irdeleyip planlama sorunları, sistemi, stratejileri ve politikaları üzerinde bilgi ve kavrayış geliştirmesini sağlamak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, tartışma, ödev sunumu
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Derse Giriş ve Metropoliten Kent Kavramı Özgür, E.M. (2010) COG 113, Yerleşme Coğrafyasına Giriş, Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Ankara. Salet, W. G., Thornley, A., & Kreukels, A. (Eds.). (2003). Metropolitan governance and spatial planning: comparative case studies of European city-regions. Taylor & Francis.
2 Kent büyüklüğü ve Kademelenmeleri ile ilgili Kuramlar Işık, Ş., (2005). Türkiyede kentleşme ve kentleşme modelleri. Ege Coğrafya Dergisi, 14, 57-71. Zeyneloğlu, S. (2010) Türkiyede yerleşim birimlerinin büyüklük dağılımı ve merkezi yerlerin nüfuslarındaki değişim, İTÜ Dergisi/a, Cit:9, Sayı: 1, 104-114.
3 Türkiyede Kent büyüklüğü ve Kademelenmeleri Işık, Ş., (2005). Türkiyede kentleşme ve kentleşme modelleri. Ege Coğrafya Dergisi, 14, 57-71. Zeyneloğlu, S. (2010) Türkiyede yerleşim birimlerinin büyüklük dağılımı ve merkezi yerlerin nüfuslarındaki değişim, İTÜ Dergisi/a, Cit:9, Sayı: 1, 104-114. İlhan Tekeli. Mekân Organizasyonlarına Makro Yaklaşım. Türkiye üzerine bir deneme. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayın No 28. Ankara 1979.
4 Dünyada ve Türkiyede Metropoliten Kentlerin Nüfus Gelişimi Demir, K. & Çabuk, S. (2010) Türkiyede Metropoliten Kentlerin Nüfus Gelişimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 28(1), s. 193-215. İlhan Tekeli. Mekân Organizasyonlarına Makro Yaklaşım. Türkiye üzerine bir deneme. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayın No 28. Ankara 1979.
5 Metropoliten Kentlerin Bölgesel Etki Alanlarının Tanımlanması A.G. Wilson. Urban and Regional Models in Geography and Planning. John Wiley & Sons London 197. Salet, W. G., Thornley, A., & Kreukels, A. (Eds.). (2003). Metropolitan governance and spatial planning: comparative case studies of European city-regions. Taylor & Francis.
6 Metropoliten Kentlerde Arazi Kullanım Yapısı: İşyeri ? Konut İlişkileri ve Ulaşım A.G. Wilson. Urban and Regional Models in Geography and Planning. John Wiley & Sons London 197. Salet, W. G., Thornley, A., & Kreukels, A. (Eds.). (2003). Metropolitan governance and spatial planning: comparative case studies of European city
7 Metropoliten Kentlerde Arazi Kullanım Yapısı: Merkezileşme & Alt merkezleşme A.G. Wilson. Urban and Regional Models in Geography and Planning. John Wiley & Sons London 197. Salet, W. G., Thornley, A., & Kreukels, A. (Eds.). (2003). Metropolitan governance and spatial planning: comparative case studies of European city
8 Metropoliten Kentlerin Sosyo-Ekonomik Yapısı A.G. Wilson. Urban and Regional Models in Geography and Planning. John Wiley & Sons London 197. Salet, W. G., Thornley, A., & Kreukels, A. (Eds.). (2003). Metropolitan governance and spatial planning: comparative case studies of European city
9 Yerel Yönetim Sistemleri: Merkezileşme ve Ademi-Merkezileşme A.G. Wilson. Urban and Regional Models in Geography and Planning. John Wiley & Sons London 197. Salet, W. G., Thornley, A., & Kreukels, A. (Eds.). (2003). Metropolitan governance and spatial planning: comparative case studies of European city-regions. Taylor & Francis.
10 Planlama Sisteminde Kademelenme ve Metropoliten Kentlerde Planlama Melih Ersoy, İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu. "CHP Yerel Yönetimler Dergisi", , (2007), s.121-133.
11 ARA SINAV
12 Küreselleşme, Yerelleşme ve Metropoliten Kentler Aslanoğlu, R., (2000). Küreselleşme ve Dünya Kenti. Kent, Kimlik ve Küreselleşme içinde, Ezgi Kitabevi, Bursa, 127-159. Cronon, William. Natures Metropolis. New York, NY: W.W. Cronon, 1992, pp. 23-96. Sassen, Saskia. The Global City. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001. Kıray, M. (2003). Azgelişmiş ülkelerde metropolitenleşme süreçleri. Kentleşme Yazıları içinde, Bağlam Yayınları 129, İstanbul, 152-167.
13 Post-Metropolis ve Planlama Melih Ersoy, Küreselleşme ve Metropolitan Gelişme. "Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları", (1998), s.361-367. M.Ersoy, Türkiyede Mekansak planlamada Kademelenem ve Üst Ölçekli Planlar Sorunu,. "21. YY. da Planlamayı Düşünmek Kurultayı, Ankara Üniversitesi", , (2011).Filion, P. (1996). Metropolitan planning objectives and implementation constraints: planning in a post-Fordist and postmodern age. Environment and Planning A, 28(9), 1637-1660
14 Post-Metropolis Çoklu Yönetişim Modelleri Melih Ersoy, H.T.Şengül, Küreselleşme ve Yarışan Yerllikler. "1997 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı", , (1998), s.135-140. Salet, W. G., Thornley, A., & Kreukels, A. (Eds.). (2003). Metropolitan governance and spatial planning: comparative case studies of European city-regions. Taylor & Francis. Vogel, R. K., & Nezelkewicz, N. (2002). Metropolitan planning organizations and the new regionalism: The case of Louisville. Publius: The Journal of Federalism, 32(1), 107-129
15 Sunumlar Öğrencilerin seçilen konulara ilişkin araştırmaları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : 10 5 4 4
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 30
Sunum ve Seminer : - - 1 26
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 35 - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 14
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 26
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 24
Final : 0 0
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Metropoliten kentleri ve planlama sorunlarını, küreselleşme ve yerelleşme kavramları ile birlikte anlamak için bilgi ve kavrayış sahibi olur. 2
D.Ö.Ç. 2 Metropoliten alanlardaki toplumsal ve ekonomik yapıyı mekânsal yönüyle birlikte anlamak için bilgi ve kavrayışa sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 3 Metropoliten alanlarda farklı ölçeklerdeki planlar ve birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi ve kavrayışa sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 4 Metropoliten alanlarda plan uygulama sürecindeki güncel yasal ve yönetsel mevzuat hakkında bilgi ve kavrayışa sahip olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Metropoliten alanlarda planlar ile ilişkili politikaların geliştirilmesi ve aktörlerin belirlenerek stratejilerin geliştirilmesi için bilgi ve kavrayışa sahip olur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20