Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı   KENT PLANLAMA VE EVRENSEL TASARIM (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3503660 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
Koordinator E-mail hfilizalkan yahoo.com
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. H. Filiz ALKAN MEŞHUR
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı kentsel alanlarda engelli duyarlı planlama ve evrensel tasarım ilkelerini tartışmaktır. Engellilerin kentsel, toplumsal ve çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve mevzuat uygulamaları irdelenecektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 10 80 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Görsel sunumlara dayalı sözlü anlatım, öğrenciler tarafından hazırlanan ödevlerin sınıfta tartışılması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Derse Giriş ve Genel Açıklamalar, Ödev Konularına İlişkin Bilgilendirme Aysoy, M. (2004). Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası, Açı Kitaplar, Bilge Matbaacılık, İstanbul.
2 Engelliliğe İlişkin Kavramsal Tanımlamalar ve Engelliliğin Sınıflandırılması Polat, E. (1998). Accessible and livable pedestrians spaces in design for disabled: in Ankara centre Kızılay pedestrian area a sample of Sakarya street pedestrian space. (Masters thesis, Gazi University, Ankara, Turkey).
3 Engelli Olmanın Sosyal ve Psikolojik Etkileri Atıcı, İ. (2007). Fiziksel Engelliler ve Kentsel Mekânın Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.
4 Engelliliğin Sosyolojisi Küreselleşme, AB ve Engelliler Politikası Aysoy, M. (2004). Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası, Açı Kitaplar, Bilge Matbaacılık, İstanbul.
5 Ülkemizde Engelliler Politikasının İmkânları, Yerel Yönetimler ve Engellilere Yönelik Yasal Düzenlemeler, Uluslar arası ve Ulusal Standartlar Atak, E. (2001). Engelsiz yapılı çevre düzenlemelerinin mevzuat kapsamında incelenmesi. Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Özürlüler Uzmanlığı Tezi, Ankara. Aysoy, M. (2004). Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası, Açı Kitaplar, Bilge Matbaacılık, İstanbul.
6 Engelli İnsan ve Kent Etkileşimindeki Etkenler Koç, H. (2001). Erişebilir-Engelsiz yerleşmeler Arayışında, Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2001/1?2, Ankara, s.50?56.
7 Herkes için tasarım kavramı, Evrensel ve Engelsiz Tasarım İlkeleri Dostoğlu N., Şahin E. ve Taneli Y. (2009). Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım: Herkes için Tasarım, Evrensel Tasarım: Tanımlar, Hedefler, İlkeler, Mimarlık, sayı:347 Story, M.F., J.L. Mueller ve R.L. Mace, 1998, The Universal Design File: Designing for Peopleof All Ages and Abilities, NC State University, The Center for Universal Design.
8 Kentsel Mekânların Engellilere Yönelik Düzenlenmesinde Amaç, İlkeler ve Temel Belirleyiciler Mace, R.L. (1998). A Perspective on Universal Design, Designing for the 21st Century: An International Conference on Universal Design, FAIA. Mace, R.L., G.J. Hardie ve J.P. Place, 1991, Accessible Environments: Toward Universal Design,NC State University, The Center for Universal Design. Kaplan H. ve Öztürk M. (2004). Engelliler, Kamu Mekânı ve Engelsiz Tasarım: Kamusal İç Mekânlarda İrdelenmesi İçin Bir Çerçeve, Planlama, 2004 / 2, ss. 67-74.
9 Kentsel Mekânlarda Yer Alan Ortak Kullanım Alanları ve Açık Alan Etkinliklerinin Engelliler İçin Tasarımı TSE (1999). Şehir içi yollar- özürlü ve yaşlılar için sokak, cadde, meydan ve yollarda yapısal önlemler ve işaretlerin tasarım kuralları. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
10 Bilişim Teknolojilerinin Engelliler Açısından Önemi ve Sunduğu Olanaklar Alkan Meşhur (2006). Engellilerin Bir İstihdam Seçeneği Olarak Tele Çalışma: Modellenmesi ve Modelin Kent Planlama Açısından İrdelenmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Ana bilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
11 Ara Sınav Haftası
12 Gelişmiş Ülkelerde Engelli Duyarlı Planlama ve Tasarım Örnekleri Asmervik, S. (2002). Cities, buildings and parks for everyone, a universal design compendium. In J. Christophersen (Ed.), Universal Design: 17 ways of thinking and teaching, Husbanken, Oslo, Norway.
13 Ödev sunumlarının dinlenmesi ve tartışılması
14 Ödev sunumlarının dinlenmesi ve tartışılması
15 Genel değerlendirme ve tartışma Mace, R.L. (1998). A Perspective on Universal Design, Designing for the 21st Century: An International Conference on Universal Design, FAIA. Mace, R.L., G.J. Hardie ve J.P. Place, 1991, Accessible Environments: Toward Universal Design,NC State University, The Center for Universal Design. Kaplan H. ve Öztürk M. (2004). Engelliler, Kamu Mekânı ve Engelsiz Tasarım: Kamusal İç Mekânlarda İrdelenmesi İçin Bir Çerçeve, Planlama, 2004 / 2, ss. 67-74.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 40
Sunum ve Seminer : - - 1 10
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 24
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 24
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 16
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Engelliliğe ilişkin temel ve kavramları bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 Engelli olmanın sosyal ve psikolojik etkilerini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 3 Küreselleşme sürecinde engelliliğin sosyolojisini ve ABdeki engelliler politikalarını açıklar. 4
D.Ö.Ç. 4 Türkiyedeki engelliler politikasının imkânlarını, yerel yönetimler ve engellilere yönelik yasal düzenlemeler, uluslar arası ve ulusal standartları kavrar. 4
D.Ö.Ç. 5 Engelli insan ve kent etkileşimindeki etkenleri bilir. 4
D.Ö.Ç. 6 Herkes için tasarım, evrensel ve engelsiz tasarım İlkeleri ile planlama disiplini arasında ilişki kurar. 4
D.Ö.Ç. 7 Kentsel mekânların engellilere yönelik düzenlenmesinde amaç, ilkeler ve temel belirleyicileri açıklar. 4
D.Ö.Ç. 8 Bilişim teknolojilerinin engelliler için sunduğu olanakları bilir. 4
D.Ö.Ç. 9 Gelişmiş ülkelerde engelli duyarlı planlama ve tasarım örneklerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 10 Alan çalışmasında yapılacak mekânsal analizlere ilişkin sınıflandırmayı ve programı tasarlar. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20