Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Neslihan Serdaroğlu Sağ
Koordinator E-mail neslihans selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kıyıları biçimlendiren dinamikleri ve bu dinamiklerin kıyılara etkilerinin sorgulanması, kıyı alanlarında karşılaşılan problemlerin tartışılması, yerleşmelere özgü kıyı stratejilerinin belirlenmesi, kıyı alanlarında planlama ve tasarım ilişkisinin kurgulanmasının önemini vurgulanması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 10 60 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Amaç, yöntem, kapsam ve içerik tanımı Atkins, R., 2004, Integrated Coastal Zone Management in the UK: A Stocktake?, Final Report. Kay R., and Jacqueline A., 2005. Coastal Planning And Management. Taylor & Francis.
2 İnsan-Çevre İlişkisi ve Çevre Kavramı, Kıyı kavramı, tanımı, özellikleri, Gazioğlu, C. ve diğ., 2013, Kıyı Alanlarının Planlaması ve Kullanımı,
3 Kıyılarda karşılaşılan sorunlar, Kıyı Kanunu ve Planlama kavramı ilişkisi, Kıyı Kanununun Kent kıyısına etkileri ? dolgu alanları bağlamında kıyı kanununun kent kıyısına etkilerinin sorgulanması Eke, F., Kıyı Mevzuatının Gelişimi ve Planlama, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür lüğü, Yayın no:77, Ankara, 1995. Doğan, E. Ve Erginöz, M., 1997, Türkiyede Kıyı Alanları Yönetimi ve Yapılaşması, Arion Yayınevi, İstanbul.
4 Kıyı kentleri ve gelişim süreçleri, gelişim süreci bağlamında ortaya çıkan dinamiklerin sorgulanması ve kent kıyısına etkileri ? dönemsel kırılma noktaları Sorensen, J., 1996, Instituonal Dimensions for Integrated Coastal Management, Journal of Ocean and Coastal Management, October, USA.
5 Kıyı alanlarında arazi kullanış kararlarının örnek uygulamalarla incelenmesi Kay R., and Jacqueline A., 2005. Coastal Planning And Management. Taylor & Francis. Atkins, 2004 ?Integrated Coastal Zone Management in the UK: A Stocktake?, Final Report.
6 Kıyı alanlarında turizm, liman, rekreaktif kullanım, tarım, konut ve sanayi gelişiminin kıyılara etkisi Bruttomesso, R, (1991), Waterfront, Centro Intenazionale Citta dAcqua, İtaly. Kay R., and Jacqueline A., 2005. Coastal Planning And Management. Taylor & Francis.
7 Kıyı planlamasında söz sahibi kurumlar ve yasal düzenlemeler, kıyılarda yapılaşma koşulları 3621 Sayılı Kıyı Kanunu. Eke, F., Kıyı Mevzuatının Gelişimi ve Planlama, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür lüğü, Yayın no:77, Ankara, 1995. Doğan, E. Ve Erginöz, M., 1997, Türkiyede Kıyı Alanları Yönetimi ve Yapılaşması, Arion Yayınevi, İstanbul
8 Kıyı alanları tasarımına yönelik geliştirilen planlama ilkeleri, mevzuatın kıyıları biçimlendirmedeki etkisi Doğan, E. Ve Erginöz, M., 1997, Türkiyede Kıyı Alanları Yönetimi ve Yapılaşması, Arion Yayınevi, İstanbul. Fabri, P., (2000). Recreactional Uses of Coastel Areas. Eke, F., Kıyı Mevzuatının Gelişimi ve Planlama, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür lüğü, Yayın no:77, Ankara, 1995.
9 Kıyı alanlarında dönüşüm ve yeniden geliştirme politikaları Özdemir, D., Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayınları.
10 Dünyada kentsel kıyı yeniden geliştirme örnekleri - modelleri Yerliyurt, B. Ve Aysu, E., 2008, Kentsel Kıyı Alanlarında Yer Alan Sanayi Bölgelerinde Dönüşüm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Haliç ? Tersaneler Bölgesi, MEGARON Cilt (Volume):3 | Sayı (Issue):2 | Sayfa (Pages):194-205. Özdemir, D., Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Nobel Yayınları.
11 Ara sınav
12 Ülkemizde kentsel kıyı yeniden geliştirme örnekleri - modelleri Doğan, E. Ve Erginöz, M., 1997, Türkiyede Kıyı Alanları Yönetimi ve Yapılaşması, Arion Yayınevi, İstanbul
13 Kıyı planlama süreci, natif gelişme modeli, alana ilişki stratejilerin saptanması Bruttomesso, R, (1991), Waterfront, Centro Intenazionale Citta dAcqua, İtaly. Kay R., and Jacqueline A., 2005. Coastal Planning And Management. Taylor & Francis
14 Öğrenci sunuşları Çalışmalara yönelik kritikler. Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
15 Öğrenci sunuşları ve genel değerlendirme Çalışmalara yönelik kritikler. Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 30
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 20
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 DÖÇ. 4- Kıyı planlaması ve tasarımında mevzuattan kaynaklanan eksikliklerin çözümüne yönelik öneri geliştirebilir 3
D.Ö.Ç. 2 DÖÇ. 3- Kıyı planlamasında önceliklerin ve kamu yararının nasıl olması gerektiği yönünde fikir geliştirme becerisi kazanır. 2
D.Ö.Ç. 3 DÖÇ. 5- Kıyı alanlarının planlanması ve tasarımı ilişkisini kurarak, kıyıya ilişkin teori ve uygulama pratiğini geliştirir. 4
D.Ö.Ç. 4 DÖÇ. 2- Dünyada ve Türkiyedeki kıyı düzenlemelerinin irdeler ve kıyı alanlarının planlanmasına yönelik bilgilenir. 4
D.Ö.Ç. 5 DÖÇ. 1- Kent kıyı mekânının planlanmasında etkin olan dinamikleri algılar ve bu dinamiklere dayalı stratejileri oluşturabilir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20