Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Mehmet Çağlar MEŞHUR
Koordinator E-mail mcmeshur yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yrd.Doç.Dr.Mehmet TOPÇU , Yrd.Doç.Dr.Fadim YAVUZ , Doç.Dr.Mehmet Çağlar MEŞHUR , Şeh.Pl.Hasan GÜMÜŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş.Grv.Hale AKSEKİ , Arş.Grv.Sinan LEVEND , Dr.Sedef ERYİĞİT , Arş.Grv.Muzaffer YAYĞIN
Dersin Amacı Kent formunun ve kentsel mekanın oluşumuna yön veren kavramların açıklanması ve saha çalışmasının yapıldığı yerleşmede, kent formuna ve mekan kurgusuna yönelik planların/şemaların tasarlanmasıdır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 10 20 0 70 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, saha araştırması, önceki dönemlere ait örneklerin sunumu
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Güz dönemi sonundaki değerlendirmeler ışığında, kent formuna yönelik plan şemalarının gözden geçirilmesi. Çalışmalara yönelik kritikler.
2 Güz dönemi sonundaki değerlendirmeler ışığında kent formuna yönelik plan şemalarının gözden geçirilmesi Çalışmalara yönelik kritikler.
3 Mekanın oluşumuna yönelik olarak plan kararlarının ayrıntılanlandırılacağı çalışma alanlarının belirlenmesi Baykan Günay (2012), Tasarım İmara Karşı, Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara.
4 Kentsel mekan kavramı ve mekanın oluşumuna yön veren unsurlar: insan ölçeği, kentsel doku, mahremiyet, mekansal süreklilik, vb kavramlara yönelik açıklamalar Arthur B. Gallion, Simon Eisner (1986) The Urban Pattern : City Planning and Design, Van Nostrand Reinhold, New York.
5 Belirlenen çalışma alanlarında yapılan eskizler üzerinde tartışma. Rid M. Cartwright (1980) The Design of Urban Space, Architectural Press, London.
6 Belirlenen çalışma alanlarında yapılan eskizler üzerinde tartışma. Rob Krier, Colin Rowe (1984) Urban Space, Academy Editions, London.
7 1.Arasınav değerlendirmesi
8 Farklı mekan kurgu ve tasarımlarına yönelik örnekler, görsellerin sunumu Ders yürütücüleri kişisel arşivi
9 Eskiz çalışmaların değerlendirilmesi-bireysel kritikler TMMOB Şehir Plancıları Odası, Planlama Dergisi, "Kenti Tasarlamak" (2005/3), "Kentsel Tasarım" (1997/2), başlıklı Özel Sayıları, Ankara.
10 Eskiz çalışmalarının değerlendirilmesi-bireysel kritikler TMMOB Şehir Plancıları Odası, Planlama Dergisi, "Kenti Tasarlamak" (2005/3), "Kentsel Tasarım" (1997/2), başlıklı Özel Sayıları, Ankara.
11 2.Arasınav değerlendirmesi
12 Belirlenen çalışma alanına ilişkin arazi maketi ile mekanın tasarımında kullanılan yapıların/kütlelerin maketlerinin üretilmesi Ders yürütücüleri kişisel arşivi ve geçmiş dönemlere ait örnekler.
13 Eskiz çalışmalarının değerlendirilmesi (arazi ve kütle maketleri ile birlikte) Ders yürütücüleri kişisel arşivi ve geçmiş dönemlere ait örnekler.
14 Eskiz çalışmalarının değerlendirilmesi (arazi ve kütle maketleri ile birlikte) Çalışmalara yönelik kritikler.
15 Eskiz çalışmalarının değerlendirilmesi (arazi ve kütle maketleri ile birlikte) Çalışmalara yönelik kritikler.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - 1 10
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   2 20 - -
Final   - - 1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 13 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : 1 16
Ara Sınav : 2 50
Final : 1 60
DERSİN AKTS KREDİSİ 12
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kent makroformunu şekillendiren faktörleri açıklar. 3
D.Ö.Ç. 2 Kentsel işlevleri açıklar ve konumlarına karar verir. 4
D.Ö.Ç. 3 Kentsel donatı alanlarını, eşitlik ve yeterlilik ölçütleri çerçevesinde konumlandırır. 4
D.Ö.Ç. 4 Kentsel işlevler arasındaki ilişkiyi yaya ve taşıt ulaşımı açısından tasarlar. 4
D.Ö.Ç. 5 Kentsel ilişkilerin, yaya öncelikli bir anlayışla kurgulanması gerektiğini hatırlar. 4
D.Ö.Ç. 6 Kentsel mekanı oluşturan somut ve soyut kavramları açıklar. 4
D.Ö.Ç. 7 Yapılı çevreyi, nitelikli kentsel mekan oluşumu açısından analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 8 Kentsel mekanı genel çizgileri ile tasarlar, halihazır harita üzerinde çizer/gösterir. 4
D.Ö.Ç. 9 Mekanın tasarımını, sadece fiziksel değil, sosyal, kültürel ve ekonomik yönüyle de ele alır. 4
D.Ö.Ç. 10 Tasarladığı mekanı, 3.boyutta modeller. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20