Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı   URBAN SOCIOLOGY (ERASMUS ELECTIVE)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 3503472 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili İngilizce
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Assist. Prof. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
Koordinator E-mail ataylan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Assist. Prof. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Developing the knowledge and understanding on the methodology and techniques of socio-scientific analysis and developing the knowledge and understanding on the relationship between human functions and the built environment that constitue space for the production of liveable urban space.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
10 0 90 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Oral explanation, discussion, presentation
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Introduction to Urban Sociology and Overview: City Concept, Urban Sociology and Theoretical Approaches Bal, H. (1999) ?Kent Sosyolojisi?, Turhan Kitabevi, Ankara. (1. Bölüm) Kent Sosyolojisi, Türkiye Bilim Sitesi, http://www.genbilim.com Osmay, S. (2000) ?Kent sosyolojisinde yeni yaklaşımlar ve kent araştırmaları? paper presented in Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu (6-8 November 2000)
2 Emergence of Cities: The First City in History and the Urban Life-Style in the Ancient Greece, Rome and Middle Ages Sjoberg, Gideon: ?Sanayi Öncesi Kenti?, s.37-54. (Bülent Duru, Ayten Aklan derl. (2002). 20.Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge) Hatt, Paul K. Reis, Jr. Albert J.: ?Kentsel Yerleşimlerin Tarihi? , s. 27-35. (Bülent Duru, Ayten Aklan derl. (2002). 20.Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge) Pustu, Y. (2006) Küreselleşme Sürecinde Kent ?Antik Siteden Dünya Kentine?, Sayıştay Dergisi, Sayı:60, ss: 129-151.
3 The History of Urbanization: The Life-Style in the Merchantalist City of New Age and the Pre-Industrial City Sjoberg, Gideon: ?Sanayi Öncesi Kenti?, s.37-54. (Bülent Duru, Ayten Aklan derl. (2002). 20.Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge) Hatt, Paul K. Reis, Jr. Albert J.: ?Kentsel Yerleşimlerin Tarihi? , s. 27-35. (Bülent Duru, Ayten Aklan derl. (2002). 20.Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge) Pustu, Y. (2006) Küreselleşme Sürecinde Kent ?Antik Siteden Dünya Kentine?, Sayıştay Dergisi, Sayı:60, ss: 129-151.
4 Modern City (Industrial City): Western City, Industrialization and Modernization & Ottoman City and Modernization Kemp, Tom (1976) ?Agrarian Revolution and Industrialization?, in Tom Kemp Industrialization in the 19th Century Europe, Longman, London, pp: 34-51 (Osmay, S.:pp: 95-112) Sjoberg, G., "Cities in Developing and Industrial Societies" Hauser, D., Schnore, L., The Study of Urbanisation, John, Wileyard Sons, New York, 1967 içinde.Dumont, P. ve Georgeon, F. (1996) Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Çeviren Ali Berktay
5 Macro-Theories ? The Problems and Solutions in Modern City: Marx, Weber, Tönnies and Durkheim AYDOĞAN, A. derl. (2000) Şehir ve Cemiyet. Max Weber, Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Don Martindale. İstanbul: İz Yayıncılık. Pp: 35-100. Engels, F. (1892) ?The Great Towns?. Pp. 23 ? 74 in The Condition of the Working-Class in England in 1844. London: Swan Sonnenschein. http://www.kurtuluscephesi.org/orjinal/ingiliz.pdf (türkçe). Şengül, H.T. (2001) Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekanı, Praksis (2), 9-14. Weber, Max, ?Batı Şehri?, Şehir ve Cemiyet, Haz. Ahmet Aydoğan, İz yay., İstanbul, 2000.
6 Micro-Theories ? Life-Style in the Modern City and Utopians: Simmel, J.Adams, Howard, LeCorbusier and Wright Fishman, Robert: ?20. Yüzyılda Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, LeCorbusier?, s.107-126. (Bülent Duru, Ayten Aklan derl. (2002). 20.Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge) Simmel, G. (1996) Metropol ve Zihinsel Yaşam, Cogito: Kent ve Kültürü, YPK Yayınları, Sayı:8.
7 Contemporary Theories: Urban Growth and Life Style: Urban Ecology and Chicago School, Functional Structural Theory, Behavioral Theories and Life Style (Wirth) Burgess, Ernest. 1925. The Growth of the City: An Introduction to a Research Project. Pp 47 - 62 in Robert Park et al. The City. Chicago: University of Chicago Press. Park, R.E., Burgess, E.W., Mckenzıe, R.D., (1925/1970). The City, The University of Chicago Press. Wirth, Louis (2002), Bir yaşam biçimi olarak kentlileşme, Bülent Duru ve Ayten Alkan (der.), 20.Yüzyıl Kenti, Ankara, İmge, s. 77- 106.
8 Contemporary Theories in 1960-1970s: Political Economic Theories (Lefebvre, Harvey, Castells) and Critical Approaches (A. Scott, M. Storper) Castells, Manuel. 2002. Urban Sociology in the Twenty-first Century. Pp. 390 - 406 in Ida Susser (ed.). 2000. The Castells Reader on Cities and Social Theory. Oxford: Blackwell. Harvey, David. 1985. The Urban Process Under Capitalism: A Framework for Analysis. Pp 1-31 in The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
9 Contemporary Cities and Life Style: Cities, Suburbs and Metropolitan Areas ? Uneven Capitalist Development, Post-Modern Urbanization and Post-MEtropolis, World System and Cities Gottdiener, M. (1994) ?The metropolitan period in the United States: 1920 to 1960? in M. Gottdiener, The New Urban Sociology, Austin, University of Texas Press, pp: 57-73. Kıray, M. (1992) ?Metropoliten Kent Olgusu?, Toplum Bilim Yazıları, G.Ü. Yayınları, No:7 Ankara, pp:353-365 (Osmay: pp: 259-272).
10 Urbanization and Life Style in Developing Countries: Urbanization in the Third World Countries and The Case of Turkey - Physical and Spacial Transformation Housing and Squatter Settlements, Organization of Production. Drakakis, D. (1987/1990) ?Urban Growth in the Third World?, in D. Drakakis The Third World City, Routledge, New York. Flanagan, William. 1995. ?Patterns and Consequences of Urbanization in the Third World?, pp. 133-176 in Urban Sociology: Images and Structure. Kıray, M. (1992) ?Modern Şehirlerin Gelişmesi ve Türkiyeye Has Bazı Eğilimler?, Toplum Bilim Yazıları, G.Ü. Yayınları, No:7 Ankara, pp:265-273
11 MIDTERM EXAMINATION
12 Urbanization and Life Style in Developing Countries: Social Organization and Daily Life, Social Classes and Spatial Segregation, Social Polarization and Inequality Gottdiener, M. (1994) ?People, lifestyles and the metropolis? in M. Gottdiener, The New Urban Sociology, Austin, University of Texas Press, pp:147-174. Gugler, Josef. ?Social Organization in the City?, pp. 155-176 in Alan Gilbert and Josef Gugler (eds.) Cities, Poverty, and Development: Urbanization the Third World. Harvey, David (2002), ?Sınıfsal Yapı ve Mekansal Farklılaşma Kuramı?, (Duru, a.g.e.), s. 147-172.
13 Contemporary Theories: Approaches to Contemporary Cities: Multiculturality, Interaction and Interface Flanigan, W. 1993. ?Contemporary Theories of Urbanism and Community?, pp. 13-44, in Contemporary Urban Sociology. Knox, P. (2000) Neighbourhood, community and the social construction of place?, Ch. 9 in Urban Social Geography, pp:249-259.
14 Contemporary Theories: Approaches to Contemporary Cities: Urban Crime and Criminality, Gated Communities and Quality of Life Flanigan, W. 1993. ?Contemporary Theories of Urbanism and Community?, pp. 13-44, in Contemporary Urban Sociology. Knox, P. (2000) Neighbourhood, community and the social construction of place?, Ch. 9 in Urban Social Geography, pp:249-259.
15 Contemporary Concepts: Urban regeneration, revitalization, gentrification and their sociological meanings Mumford, L."The culture of cities," pp. 21?29 in Kasinitz, Metropolis. Helle, H.J. (1996) Kentlileşmiş İnsan, Cogito: Kent ve Kültürü, YPK Yayınları, Sayı 8
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : 10 5 4 4
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 30
Sunum ve Seminer : - - 1 26
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 35 - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 14
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 0 0
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 The students may gain the understanding and competence to use the methodology and techniques of socio-scientific analysis 3
D.Ö.Ç. 2 The students may have critical approach knowledge and competence in terms of the contemporary research on human functions during the production or liveable urban space as well as the harmony of the built environment that constitute the space. 3
D.Ö.Ç. 3 The students may have the knowledge on the urban transformation and the social organization in the neighborhood units, particularly in Ankara and Istanbul, Turkey 4
D.Ö.Ç. 4 The student may have the knowledge of theoretical approaches on the socio-scientifc thought, the cultural meaning of social spatiality and the cultural sociology. 3
D.Ö.Ç. 5 The students may have the knowledge and understanding on the importance of social planning in terms of the basic needs in the national, regional and urban development. 3
D.Ö.Ç. 6 The students may have the knowledge and understanding on the contemporary discussion subjects such as the class structure of urban society, exclusion, segregation, conflicts and contrasts, location choices and competetitiveness 4
D.Ö.Ç. 7 The students may understand the city as an order of spaces, where the social life has gone for a long time, and the student may develop the ability to discuss the space-time concept as a social fact. 4
D.Ö.Ç. 8 The student may have the knowledge and ability to understand the social processes, urban theories and urbanization that occur during the formation of space from a historical perspective. 4
D.Ö.Ç. 9 The student may have the knowledge and comptence on explanation, understanding and evaluating of the social causes that constitute one of the important determinants of the existance, change and development of lived space in termd of interpreting the relationship of cities that continously shape the human being in spite of the formation of cities by human being. 4
D.Ö.Ç. 10 The students may have the knowledge on the urbanization trends in the developed and developing countries, particulatly the influence on the globalizatioon cities. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20