Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNDÜZ
Koordinator E-mail egunduz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Turizmin mekânsal ve çevresel boyutları ve etkileri konusunda bilinçlendirmek, turizmin rolünü yalnız ekonomik değil çevresel duyarlılıkla da değerlendirebilmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Dersin tanıtımı, sürdürülebilirlik ve turizm ilişkisi Butler, R.W., (1990). Alternatif Turizm: İnandırıcı Bir Umut Mu Yoksa Truva Atı Mı ?, Turizmde Seçme Makaleler: 7, TUGEV Yayını No: 13, İstanbul.Kuntay, O., Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Kitap, Ankara, 2004
2 Turizmin gelişimi Kuntay, O., Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Kitap, Ankara, 2004 İLKİN, Akın (1998) Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi, Yön Ajans, İstanbul.İÇÖZ Orhan, KOZAK Metin, (1998) Turizm Ekonomisi, Turhan Kitapevi.
3 Sürdürülebilirlik kavramının doğuşu ve önemi Keleş, Ruşen ve Can Hamamcı (1993), Çevrebilim, İmge Kitabevi, AnkaraPearce, David William, A. Markyanda ve E. Barbier (1990), Sustainable Development: Economics and the Environment in the Third World, Edgar, Aldershottan aktaran Erhun Kula History of Environmental Economic Thought, Routledge, London, 1998.
4 Turizmin boyutları ve etkileri (ekonomik, sosyo-kültürel, ekolojik ve mekansal, planlama boyutu) Özüpekçe, S. (2008). Turizm yerleşmelerinde nüfusun sosyo-ekonomik özelliklerinde ortaya çıkan değişimler ve eğitim üzerindeki etkisi: Foça örneği. Yayınlanmış Yüksek lisans tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Gündüz, F., (1999). Turizmin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Çevre Duyarlı Sürdürülebilir Turizm Modeli, (Doktora Tezi), İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
5 Turizm arzı ve sürdürülebilir turizm (turizm arzı ile ilgili doğal çevre öğeleri, yapay çevre öğeleri, sürdürülebilir turizm) Gezici, F., 1998, Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Amacında Turizm Eylemlerinin Etkisi: Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Kuntay, O., Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Kitap, Ankara, 2004
6 Genel çevre problemleri, sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilir çevreye karşı global tehditler Coccossis, H, A. Mexa, 2004, Defining, Measuring And Evaluating Carrying Capacity in European Tourism Destinations, The Challenge of Tourism Carrying Capacity, Editors: Coccossis, H.Mexa, A., Published by Ashgate Publishing Limited, Gower House, Croft Road, Aldershot, Hants GU11 3HR, England.Urry, J., (1999). Mekanları Tüketmek, Routledge/1995 basımından çeviren: Rahmi G. Öğdül, Ayrıntı Yayınları, Birinci Basım, İstanbul.
7 Turizmin çevre üzerine etkileri (fiziksel çevre, sosyo-kültürel çevre) Gündüz, F., (1999). Turizmin Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Çevre Duyarlı Sürdürülebilir Turizm Modeli, (Doktora Tezi), İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Borg, J. van der, 2004, Tourism Management and Carrying Capacity in Heritage Cities and Sites, The Challenge of Tourism Carrying Capacity, Editors: Coccossis, H.Mexa, A., Published by Ashgate Publishing Limited, Gower House, Croft Road, Aldershot, Hants GU11 3HR, England.
8 Alternatif turizm yaklaşımları ve türleri Butler, R.W., (1990). Alternatif Turizm: İnandırıcı Bir Umut Mu Yoksa Truva Atı Mı ?, Turizmde Seçme Makaleler: 7, TUGEV Yayını No: 13, İstanbul.Kuntay, O., Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Kitap, Ankara, 2004
9 Sürdürülebilir turizm ( Sürdürülebilir turizmin bileşenleri ve gereklilikleri yerel halkın bakış açısı, turistin bakış açısı, turizm yatırımcılarının bakış açısı, çevre korumacıların bakış açısı) Butler, R.W., (1990). Alternatif Turizm: İnandırıcı Bir Umut Mu Yoksa Truva Atı Mı ?, Turizmde Seçme Makaleler: 7, TUGEV Yayını No: 13, İstanbul.Kuntay, O., Sürdürülebilir Turizm Planlaması, Alp Kitap, Ankara, 2004
10 Turizm planlaması türleri (Planlanan alanın büyüklüğü bakımından, süresi bakımından, kapsamı bakımından) İÇÖZ Orhan, KOZAK Metin, (1998) Turizm Ekonomisi, Turhan Kitapevi. İLKİN, Akın (1998) Kalkınma ve Sanayi Ekonomisi, Yön Ajans, İstanbul.
11 Sürdürülebilir turizm planlaması Gezici, F., 1998, Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Amacında Turizm Eylemlerinin Etkisi: Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Çakılcıoğlu, M., 1996, Sürdürülebilir Turizme Yönelik Bir Yöntem Önerisi, Doğu Karadeniz/Trabzon İli Özelinde Bir İrdeleme, Doktora Tezi, MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
12 Turizm planlaması konusunda ekosistem yaklaşımı Cater, E. ve B. Goodall, 1992, Must Tourism Destroy Its Resource Base?, Manninon, A.M. ve Bowlby, S.R. (ed.), Environmental Issues in 1990s, John Wiley&Sons, 309-323. Coccossis, H, A. Mexa, 2004, Defining, Measuring And Evaluating Carrying Capacity in European Tourism Destinations, The Challenge of Tourism Carrying Capacity, Editors: Coccossis, H.Mexa, A., Published by Ashgate Publishing Limited, Gower House, Croft Road, Aldershot, Hants GU11 3HR, England.
13 Planlamada ekolojik boyut (Taşıma kapasitesi, çevresel etki değerlendirmesi, yaşam kalitesi) Newsome, D., 2002, Tourism Optimization Management Model, Aspects of Tourism 4: Natural Area Tourism: Ecology, Impacts and Management, Clevedon: Channel View Publications. Simon, F. J. G., Y. Narangajavana, D.P. Marques, 2004, Carrying Capacity in the Tourism Industry: A Case Study of Hengistbury Head, Tourism Management, 25, 275-283.
14 Sürdürülebilir turizm ve çevre ilişkisinin yürürlükteki mevzuatlar açısından değerlendirilmesi Cater, E. ve B. Goodall, 1992, Must Tourism Destroy Its Resource Base?, Manninon, A.M. ve Bowlby, S.R. (ed.), Environmental Issues in 1990s, John Wiley&Sons, 309-323. Coccossis, H, A. Mexa, 2004, Defining, Measuring And Evaluating Carrying Capacity in European Tourism Destinations, The Challenge of Tourism Carrying Capacity, Editors: Coccossis, H.Mexa, A., Published by Ashgate Publishing Limited, Gower House, Croft Road, Aldershot, Hants GU11 3HR, England.
15 Dersin genel değerlendirmesi Genel araştırma ve ilgili akademik çalışmalar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - 1 40
Sunum ve Seminer : - - 2 10
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 10
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 24
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Turizmin doğrudan ve dolaylı illişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme 4
D.Ö.Ç. 2 Turizm ve çevre ile ilgili bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 4
D.Ö.Ç. 3 Sürdürülebilir turizm planlama teknikleri ve stratejileri üzerine tartışma yapabilme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20