Çevre Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1201804 2,00 / 0,00 3,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Dilek Erdirençelebi
Koordinator E-mail dbaktil hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Endüstriyel kirlenme kontrolünde temel tanım, kavram ve endüstriyel kirlenme sistematiğinin verilmesi, öğrencinin ulusal deşarj standartları, ön arıtma, kontrol ve denetim esaslarıyla Türkiyedeki endüstriyel yapıyı tanımasının sağlanması ve endüstrilerin temel özelliklerini de tanıtmak üzere seçilen endüstrilerde üretim aşamaları, su kullanımı, atıksu oluşumu ve kirlenme kontrolünün incelenmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 100 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders materyali anlatımı ve 8 ana endüstrinin öğrenciler tarafından araştırılarak proses profilinin çıkarılması. Endüstrilere ziyaret, literatür ve mevzuata uygunluk çalışması ve uygun arıtma teknolojileri sunumu.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Tanımlar, Endüstriyel Kirlenme ve Özellikleri, Atıkların ve Atıksuların Sınıflandırılması Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
2 Proses Profili, Kirlenme Profili ve Eşdeğer Nufüs, Literatürden Yararlanma Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
3 Endüstrilerin Kirlenme Bazında Sınıflandırılması, Atık Araştırması, Endüstrilere Kirlenme Tanımı Yaklaşımları, Endüstrilerden Bilgi Alma Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul Metcalf & Eddy, Inc., (2003), ?Wastewater Engineering: Treatment and Reuse?, Fourth Edition.
4 Endüstriyel Atıksu Yönetimi, Genel Yaklaşımlar, Deşarj Standartları, Ön Arıtma Uygulamaları, Kontrol ve Denetim, Türkiyede Endüstriyel Yapı ve Çevre Mevzuatı Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
5 Endüstriyel Atıksu Arıtılması, Tesis İçi Kontrol, ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
6 İleri Atıksu Arıtımı Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
7 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Süt Endüstrisi Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
8 Şeker Endüstrisi Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
9 Nötralizasyon ve pH Ayarlaması , Atıksuların Dengelenmesi, Kağıt Endüstrisi Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
10 Arasınav
11 Yağ Tutucular, Zeytinyağı Endüstrisi Şengül, F., (1991), Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
12 Kimyasal Arıtma, Metal Son İşlemleri Endüstrisi Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
13 Entegre Et Tesisleri (Mezbahalar), Bira Endüstrisi Şengül, F., (1991), Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
14 Deri Endüstrisi Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
15 Tekstil Endüstrisi Şengül, F., (1991), ?Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması? DEÜ Yayını, No: 172, İzmir Tünay, O., (1996), ?Endüstriyel Kirlenme Kontrolü?, İTÜ Yayını, İstanbul
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 6 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : 6 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 16
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Dersi başarı ile tamamlayan öğrenci endüstriyel kirlenme kontrolünde temel kavramları öğrenmiş ve bir endüstriye kirlenme kontrolü açısından sistematik şekilde yaklaşabilecektir. Türkiyede yaygın ve kirlenme açısından önemli endüstrilerde yapılan yerinde incelemelerle ve sunularla desteklenmiş öğretim metodu ile endüstriyi değerlendirebilecek ve özellikle atıksu kontrolü ve arıtımına yönelik akım şemaları oluşturup arıtma tesisi tasarlayabilecektir. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20