Çevre Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   ÇEVRE KİMYASI 2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 1201425 3,00 / 0,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Emin Argun
Koordinator E-mail
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Mehmet Emin Argun , Yrd. Doç. dr. Dünyamin Güçlü
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çevre Mühendisliğinde içme suyu ve atıksu arıtımında kullanılan doğal süreçlerin tanıtılarak, doğal ve atıksuların su kalite izleme-değerlendirme, karakterizasyon ve arıtım proseslerinde izlenen parametrelerin teorik, uygulama ve yorum bilgisinin kazandırılması
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
80 20 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders kapsamında kaynak kitaplardan konular sözlü olarak işlenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş Chemistry for Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
2 Karbon döngüsü ve mikrobiyal reaksiyonlar Chemistry for Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
3 Sülfür Döngüsü Chemistry of Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
4 Fosfor ve Fosfat Döngüsü, Fe ve Mn Chemistry of Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
5 Azot Döngüsü ve azot türleri Chemistry of Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
6 KOİ Chemistry for Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
7 Çözünmüş Oksijen Chemistry for Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
8 BOİ, TOK Chemistry for Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
9 Katı Madde Chemistry for Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
10 Arasınav
11 Yağ-gres Chemistry of Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
12 Uçucu Yağ Asitleri Environmental Chemistry, Stanley E. Manahan, seventh edition, Lewis Publishers.
13 İçme Suyu Arıtımında İzlenen Parametreler Environmental Chemistry, Stanley E. Manahan, seventh edition, Lewis Publishers.
14 Atıksu Arıtımında İzlenen Parametreler Chemistry of Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
15 Revizyon Chemistry for Environmental Engineering and Science, Sawyer, McCarty, Parkin, McGraw-Hill, 2003.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 2 22
Final : 1 24
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Çevre Mühendisliğinde su kalite ölçümlerinde, atıksu karakterizasyon ve arıtımında kullanılan parametreleri bilir ve uygular. 3
D.Ö.Ç. 2 Çevre Mühendisliğinde su kalite ölçümlerinde, atıksu karakterizasyon ve arıtımında kullanılan parametreleri bilir ve yorumlar. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20