Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı   PLANLAMA STÜDYOSU 7
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
7 3503751 4 / 4 14
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rahmi ERDEM
Koordinator E-mail rerdem selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. H. Filiz MEŞHUR , Yrd. Doç. Dr. Fatih EREN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Araş. Gör. Hale ÖNCEL
Dersin Amacı Bir şehir plancısında olması gereken 4 temel beceriyi (plan yapma, mesleki bilgisayar yazılımlarını kullanma, imar mevzuatına hakim olma ve raporlama) öğrencilerimize iyi seviyede kazandırmaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 10 80 0 10 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Seminer, Saha Araştırması, Stüdyo Çalışması, Bireysel Kritik Verme, Literatür Taraması, Doküman İncelemesi
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Çalışma gruplarının belirlenmesi. Dönemlik yönergenin paylaşımı. Çalışma gruplarının, yönergede belirtilen hususlar doğrultusunda problem seçimlerini yapmaları.
2 Ders kapsamında dönem boyunca neler yapılacağının, ders içeriğinin ve yapılacak teslimlerin neler olduğunun anlatımı. Çalışma gruplarının dönem boyunca seçilen şehirde hangi sorunu çalışacakları konusunun netleştirilmesi.
3 Öğrencilerin okumalardan ve yaptıkları araştırmalardan elde ettikleri bilgi ve bulguları sınıfta paylaşması.
4 Seçilen şehirde görüşme yapılacak kişi ve kurumların listesi, iletişim bilgileri, kişi ve kurumlara sorulacak ayrı ayrı sorular listesi, varsa anket soru föyü, saha araştırmasının mekânsal sınırı, arazide yapılacak ölçüm, fotoğraflama, sayım vb. hakkında çalışma gruplarının detaylı bir hazırlık yaparak derse gelmesi. Öğrencilerin seçilen kentte yürütecekleri saha araştırmasında neler yapacakları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve dokümanları sınıfta paylaşmaları.
5 Teknik Gezi Haftası. Öğrencilerin seçilen şehirde saha araştırmasını yapmaları. Teknik gezi esnasında ihtiyaç duyulan ileride kullanılacak tüm hâlihazır ve altlık haritaların temin edilmesi.
6 Öğrencilerin saha araştırmasından elde ettikleri bilgi ve bulguları sınıfta paylaşmaları.
7 Öğrencilerin elde ettikleri tüm bilgi ve bulguları sınıfta paylaşmaları.
8 Öğrencilerin birinci araştırma raporu taslağını, görselleriyle beraber çıktı halinde sınıfta sunmaları.
9 Araştırma raporu yazımına ve görsel hazırlama işlemlerine sınıfta devam edilmesi.
10 (Kent)-Bölge Plan Senaryo Çalışmaları (Senaryo Kurgulama ve Bütünleşik Sentez)
11 ARA SINAV: Araştırma Raporu ve Görsellerin teslim edilmesi.
12 Öğrencilerin seçtikleri konu özelinde okuma ve araştırma yapmaya, rapor yazmaya, analiz ve sentez görselleri hazırlamaya devam etmesi.
13 Öğrencilerin yaptıkları okuma ve araştırmalardan elde ettikleri bilgi ve bulguları ve diğer çalışmalarını sınıfta paylaşmaları.
14 Öğrencilerin ikinci araştırma raporu taslağını, görselleriyle beraber çıktı halinde sınıfta sunmaları.
15 Öğrencilerin seçtikleri konu özelinde okuma ve araştırma yapmaya, rapor yazmaya, analiz ve sentez görselleri hazırlamaya devam etmesi.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 1 38
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : - -
Final : - -
DERSİN AKTS KREDİSİ 8
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kentsel bir problemi tanımlama, plan ve planlama araçlarını kullanarak o probleme etkin çözüm üretme becerisi 4
D.Ö.Ç. 2 Çok çeşitli boyutları olan kentsel bir meseleyi uzman seviyesinde derinlemesine bilme 4
D.Ö.Ç. 3 Mevcut yasal ve kurumsal çerçeveyi öğrenme 4
D.Ö.Ç. 4 Kronik/stratejik bir kentsel problemi çözecek yeni mevzuat, kurumsal yapılanma ve politika önerisi getirebilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 5 Sınırları soruna bağlı olarak belirlenmiş belli bir alan/mekân özelinde yeni plan, proje ve planlama araçları geliştirebilme becerisi 4
D.Ö.Ç. 6 İki ve üç boyutlu yazım, çizim, görselleştirme, tasarım ve modelleme yapmaya imkân veren mesleki bilgisayar yazılımlarını etkin kullanma becerisi 4
D.Ö.Ç. 7 Akademik kurallara uygun olarak nitelikli mesleki rapor yazma becerisi 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20