Çevre Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   ANAEROBİK ARITIM
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
8 1201831 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Dilek Erdirençelebi
Koordinator E-mail dbaktil hotmail.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Anaerobik arıtımın endüstriyel atıksu ve çamur arıtımındaki yeri ve öneminin anlaşılması ve bu sistemlerin mikrobiyoloji, tasarım, donanım, işletme ve ekonomik girdileri hakkında bilgi birikimi ve uygulama becerisi kazandırmak. Anaerobik arıtımla arıtılabilirlik konusunda deney sonucu yorumlayabilme, farklı karakterdeki endüstriyel atıksulara anaerobik arıtım içeren arıtım sistemleri kurgulama becerisinin pekiştirilmesi.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders kaynaklarından düzenlenmiş power point sunumu.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş-Anaerobik Arıtımın Avantajları Dezavantajları:Avantajlar ve dezavantajlar, aerobik ve anaerobik biyoteknoloji karşılaştırması R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
2 Biyolojik Arıtım Prensipleri -Metabolizma reaksiyonları, pH ve güvenlik faktörleri, Kinetik, Nütrient ihtiyacı -Optimum anaerobik arıtım için kontrol listesi R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
3 İşletim Parametreleri -BOİ/KOİ oranı ve BMP/BOİ oranının iyileştirilmesi -Yüksek çıkış suyu UYA ve yükleme hızını etkileyen faktörler -Toksisiteye aklimasyon, -Sıcaklık etkisi R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
4 İşletim Parametreleri -Açlık toleransı, -İki fazlı konfigürasyon, -İzleme ve kontrol R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
5 Endüstriyel Atıksular İçin Arıtılabilirlik Çalışmaları -Biyodeneyler (BMP, ATA), -Arıtılabilirlik ve pilot tesis çalışmaları R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
6 Biyokütle Tutunumu ve Anaerobik Reaktör Tipleri : -Klasik Anaerobik Çamur Çürütücü R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
7 Biyokütle Tutunumu ve Anaerobik Reaktör Tipleri: -Anaerobik proses dizaynında yenilikler -Biyofilm ve granüler çamur, -Anaerobik filtreler (HF) R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
8 Biyokütle Tutunumu ve Anaerobik Reaktör Tipleri -Çamur yatağı reaktörler (HÇYR), -Anaerobik ardışık reaktör (AAR) R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
9 Biyokütle Tutunumu ve Anaerobik Reaktör Tipleri -Hibrid reaktörler, -Akışkan yatak reaktör (AYR) -Askıda büyüyen sistemlerle karşılaştırma R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
10 Arasınav
11 Bikarbonat Alkalinitesi -CO2 ve bikarbonat kimyası, -Gaz fazı CO2 kontrolü ve gaz sıyırma -Alkalinite kaynakları, gereksinimi ve maliyet karşılaştırmaları R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
12 Toksisite - İz metal ihtiyacı, -Toksisite hassasiyeti ve kontrolü -Biyokütle aklimasyonunu arttırma, -Katyon toksisitesi R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
13 Sülfür Üretimi -Sülfürde kütle dengesi, -H2S toksisitesi ve kontrol yöntemleri R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
14 Anaerobik Sistemin Endüstriyel Atıksulara Uygulanması R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
15 Genel Revizyon R.E. Speece, Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters, Archae Press
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 30
Final : 1 36
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Biyolojik arıtım prensiplerinin pekiştirilip anaerobik proses teorik bilgilerinin edinilmesi ile anaerobik sistemleri işletme, kontrol ve toksisite yönetimi yapabilme becerisi 3
D.Ö.Ç. 2 BMP datasını yorumlama ve tek/çift kademe reaktör tasarımı/gaz hesabı/alkalinite ihtiyacı belirleme becerisi 3
D.Ö.Ç. 3 Endüstriyel atıksu karakterine göre uygun reaktör seçimi, ön arıtım ve ileri arıtım içeren sistem tanımlama becerisi 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20