Çevre Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1201632 2,00 / 0,00 4,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Emin Argun
Koordinator E-mail argun selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Mehmet Emin Argun
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Çevre mühendisiliğinin başta arıtma tesisleri olmak üzere bir çok alanında enerji-maliyet ikilisi çok önemli bir yer işgal etmektedir. Bu açıdan çevre ve enerji politikalarını belirleyecek çevre mühendislerinin tasarım ve karar verme süreçlerinde tanı koyma, hesaplama, çözüm üretme ve natif kaynakları belirleyebilme özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
30 70 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Temel SI birimleri ve türetilmiş birimler, Enerji tanımı ve terminolojisi Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
2 Temel Enerji Çeşitleri Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
3 Dünya ve Türkiyede enerji kaynakları ve genel durum, Klasik (fosil ) enerjiler kaynakları Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
4 Enerji Kaynakları içi hayat döngüsü analizi ve Çevresel etki potansiyelleri Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
5 Su Gücü Enerjisi: İstatistiki veriler, türbin çeşitleri ve enerji hesaplamaları, Avantaj ve Dezavantajları Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
6 Güneş Enerjisi: İstatistiki veriler, Güneş enerjisinin termal ısı uygulamaları Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
7 PV elektrik, termal elektrik uygulamaları ve tuzlu suların arıtılmasında güneş enerjisi kullanımı, Enerji hesaplamaları, Avantaj ve Dezavantajları Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
8 Ara Sınav
9 Rüzgar Enerjisi: İstatistiki veriler, rüzgar türbini çeşitleri, rüzgar hızı ve gücü hesaplamaları, Rüzgar santrallerinin tasarlanması Avantaj ve Dezavantajları Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
10 Biyokütle Enerjisi, Enerji Bitkileri, Atık Organik Maddelerden enerji eldesi, Biyoyakıt eldesi ve biyogaz tesislerinin çalışma prensibi Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
11 Jeotermal Enerji Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
12 Okyanus Dalga Enerjisi, Okyanus gelgit ve akıntı enerjisi Enerjinin depolanması Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
13 Öğrenci sunumları Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
14 Öğrenci sunumları Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2007 2-Boyle, G., Renewable Energy, Oxford Univ. Press, 2004 3-Erich Übelacker, Enerji, Neden ve nasıl, Tudem Yayıncılık 4-Köse F., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, 2002 5-Twidell J., Renewable energy resources, Taylor&Francis, 2006 6-Şen Z., Temiz Enerji ve Kaynakları, Su vakfı yayınları,2002 7-Brinstein P., Alternative energy: facts, statistics, and issues, Oryx Press, 2001
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 12
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 48
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 1 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 2
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 40
Final : 1 60
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Temel birimler ve enerji birimlerini, enerji terminolojisini bilir 2
D.Ö.Ç. 2 Türkiye ve Dünyada enerji ihtiyacı ve enerji politikaları hakkında bilgi sahibidir 3
D.Ö.Ç. 3 Klasik ve natif enerji kaynaklarını bilir 3
D.Ö.Ç. 4 Enerji kaynaklarının çevresel etkilerini bilir 4
D.Ö.Ç. 5 Enerji hesaplamalarını yapabilir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20