Çevre Mühendisliği

Ders İceriği
Dersin Adı   KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 1201601 4,00 / 0,00 6,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Esra YEL
Koordinator E-mail etarlan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Esra YEL
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Akışkan ortamdaki çözünmüş veya kolloidal bileşenlerin kimyasal madde veya mikroorganizmalar yardımıyla kimyasal veya biyolojik reaksiyon vermesini sağlayabilmek ve bu suretle hedeflenen kimyasal ve biyolojik arıtımı/arıtımları yapabilmek. Bu hedeflere ulaşacak temel üniteleri boyutlandırabilmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 80 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, tartışma, ilgili görsel materyal inceleme, problem çözümü
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş, Kütle Dengesi Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
2 Kimyasal Reaksiyon Kinetiği Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
3 Dengeleme ve Nötralizasyon İşlemleri, Kimyasal Çöktürme Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
4 Kimyasal Oksidasyon Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
5 Koagülasyon ? Flokülasyon Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
6 Sertlik Giderimi Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
7 İyon Değiştirme Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
8 Dezenfeksiyon Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
9 Mikrobiyal Kinetik, Biyolojik Arıtım Sistemleri Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
10 Ara sınav
11 Biyolojik Arıtım Sistemleri Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
12 Biyolojik Arıtım Sistemleri Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
13 Biyolojik Arıtım Sistemleri Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
14 Çamur Arıtma Yöntemleri Çevre Mühendisliğinde temel işlemler ve süreçler, T.D.Reynolds, Çev.Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, Ankara
29 İleri Arıtım Teknikleri Reynolds, T.D, Rids, P.A.2005 Çevre Mühendisliğinde Temel işlemler ve süreçler, 2. baskıdan çeviren: Ülker Bakır Öğütveren, Efil Yayınevi, 2011.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : - -
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   1 40
Final   1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 4
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Ortamdaki çözünmüş veya kolloidal bileşenlerin farklı kimyasallarla reaksiyon koşulları ve ürünleri bilgilerini kimyasal arıtım ünitesi tasarlamada kullanabilme 4
D.Ö.Ç. 2 Mikrorganizmaların büyüme özelliklerini ve ortamdaki çözünmüş bileşenleri besin olarak kullanma özelliklerini biyolojik arıtım ünitesine dönüştürebilme 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20