Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı   PLANLAMA STÜDYOSU 2
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 3503251 4,00 / 4,00 15
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ
Koordinator E-mail neslihans selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Kübra KARKIN , Arş. Grv. Çiğdem FINDIKLAR
Dersin Amacı Fiziksel çevrenin algılanmasına ve tasarlanmasına yönelik olarak kentsel bir mekanda gerçekleştirilecek analiz çalışmaları ile, mekanın fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısını değerlendirerek yorumlanması ve elde edilen sonuçların kentsel mekan tasarımına aktarılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 10 70 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü sunum, saha araştırması
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kent, semt, mahalle, sokak hiyerarşisi konusunda bilgilendirme. ÖZCAN, Z., BAYRAKTAR, N., GÖRER, N., TEKEL, A., (2003) ?Kente Dair Analitik Bir Çözümleme: Sokaklar- İlk Yıl Şehir Planlama Atölyesi Deneyimi?, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2003/2, Cilt 18, s.17-30.
2 Kent, semt, mahalle, sokak hiyerarşisi konusunda bilgilendirme. ÖZCAN, Z., BAYRAKTAR, N., GÖRER, N., TEKEL, A., (2003) ?Kente Dair Analitik Bir Çözümleme: Sokaklar- İlk Yıl Şehir Planlama Atölyesi Deneyimi?, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2003/2, Cilt 18, s.17-30.
3 Planlama ve tasarım birlikteliğinin kavranması. ÖZCAN, Z., BAYRAKTAR, N., GÖRER, N., TEKEL, A., (2003) ?Kente Dair Analitik Bir Çözümleme: Sokaklar- İlk Yıl Şehir Planlama Atölyesi Deneyimi?, Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2003/2, Cilt 18, s.17-30.
4 Çalışma alanının tanıtımı, analiz edilecek konuların aktarımı, çalışma gruplarının oluşturulması. Çalışma alanı olarak belirlenen yerleşmeye ilişkin araştırma ve akademik çalışmalar.
5 Çalışma alanında analiz çalışmalarının başlaması. Yerinde gözlem ve incelemeler-saha çalışması toplantıları.
6 Çalışma alanında analiz çalışmalar. Yerinde gözlem ve incelemeler-saha çalışması toplantıları.
7 Analiz sonuçlarının değerlendirilerek, sentezlenmesi. Önceki dönemlere ilişkin örnek çalışmalar
8 Çalışma alanına ilişkin sentezlerin yorumlanması- sunum. Önceki dönemlere ilişkin örnek çalışmalar
9 Kentsel dış mekan kavramı ve tasarım ilkeleri Bentley I, Alcock A, Murrain, P, McGlynn S. and Smith, G., Responsive environments: A manual for designers, 27, Butterworth Architecture, London, 1993., Carmona, M., Heath, T., Oc, T. and Tiesdell, S., Public Places ? Urban Spaces, The Dimensions of Urban Design, Architectural Press.
10 Arasınav
11 Çalışma alanında seçilen kentsel mekanda tasarım çalışması - eskiz çalışması Bartholomew, R. 1980. Urban Design Education: Some Basic Questions. Urban Design International 1.No 2:50,
12 Çalışma alanında seçilen kentsel mekanda tasarım çalışması - eskiz çalışması Moughtin, C., Cuesta, R., Sarris, C. and Signoretta, P., Urban Design: Method and Tecnniques, Architectural Press
13 Çalışma alanında seçilen kentsel mekanda tasarım çalışması ? üç boyutlu ifade Çalışmalara ilişkin kritikler
14 Tasarım çalışmasının tasarım ilkeleri doğrultusunda ifadesi ve sunumu Çalışmalara ilişkin kritikler
15 Tasarım çalışmasının tasarım ilkeleri doğrultusunda ifadesi ve sunumu Çalışmalara ilişkin kritikler
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : 1 20 1 20
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 8
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 14
Sunum ve Seminer Hazırlama : 2 20
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 14
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mekanı analiz etme ve yaratıcı düşünce geliştirme becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 2 Mekanı algılama ve okuma yeteneği gelişir. 4
D.Ö.Ç. 3 Mekanın zaman boyutunu kavramaya başlar. 4
D.Ö.Ç. 4 Kentsel mekan (sokak, yaya alanı, meydan, yeşil alan vb) ve tasarım ilkeleri konusunda bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 5 Küçük ölçekte kentsel mekan tasarımı yeteneği kazanır. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20