Şehir ve Bölge Planlama

Ders İceriği
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr.Mehmet Çağlar MEŞHUR
Koordinator E-mail mcmeshur yahoo.com
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kent ölçeğinde üretilen projelerin oluşma/ortaya çıkma biçimlerini ve uygulama süreçlerini tartışmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 40 40 0 20 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kent planlamanın devingen ve süreç özelliği gösteren yapısı üzerine açıklamalar R.Raci Bademli (1991) "Kent Planlamasında Yeni Gündem: Kentsel Proje Vurgulu Eylemli Planlama", Kent Kooperatifçiliği Altıncı Teknik Semineri, Ankara.
2 Kent planlamanın düşünce boyutu, düşüncelerin eyleme dönüşmesi. Meslekte Uzmanlık Ayrımı Komisyonu (1995) "Şehir Planlama Mesleğinin Tanımı, Çalışma ve Yetki Alanları", Planlama, 95/3-4, Sayı:13, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara.
3 Kent planlarının yaşama geçirilmesi ve kentin üretilmesinde belirleyici meslek alanları (kent planlama, harita mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği,vb) Planlama Dergisi (1997), "Kentsel Tasarım Sayısı", TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1997 / 2, Ankara.
4 Farklı meslek alanların kente ve kentin üretilmesine yönelik bakış açısı, gerilimler/çatışmalar Planlama Dergisi (1997), "Kentsel Tasarım Sayısı", TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1997 / 2, Ankara.
5 Planlamanın 4-p-si: Plan, Program, Proje, Para üzerine tartışmalar (Prof.Dr.R.Raci BADEMLİ) R.Raci Bademli (1991) "Kent Planlamasında Yeni Gündem: Kentsel Proje Vurgulu Eylemli Planlama", Kent Kooperatifçiliği Altıncı Teknik Semineri, Ankara.
6 Kente ilişkin bir projenin ortaya çıkma süreci: Proje tanımlama, proje hazırlama, fayda-maliyet analizi, proje seçimi, uygulama. Ders notları.
7 Kentsel projelere farklı rollerdeki aktörlerin bakış açısı (siyaset, bürokrasi, sivil toplum örgütleri) üzerine tartışmalar Planlama Dergisi (1997), "Kentsel Tasarım Sayısı", TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1997 / 2, Ankara.
8 Kentsel projelerde, kamusal çıkarlar açısından yaşanan -öncelik- sorunu Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
9 Siyasi beklentilerin kamusal ihtiyaçların önüne geçtiği proje uygulamaları Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
10 Konya kentinde üretilmiş bazı projelere yönelik (yerinde) gözlemler. Geçmiş dönemlere ait belediye hizmet raporları.
11 Arasınav değerlendirmesi
12 "Planlamanın varlık amacı, kentin ekonomik verimliliğini değil, kullanım verimliliğini arttırmaktadır" sözünün uygulanmış projeler üzerinden tartışılması. Murat KARAYALÇIN (2010) Konut Bunalımı, Kent Rantları ve Proje Muhafazları, İmge Kitabevi, Ankara.
13 Konya kentinde üretilmiş bazı projelere yönelik (yerinde) gözlemler. Geçmiş dönemlere ait belediye hizmet raporları.
14 Proje üretimine, sadece yatırım verimliliği açısından bakmanın kente getirdiği yükler Ders yürütücüsü kişisel arşivi.
15 Kentlerin üretilmesinde inşaat sektörünün belirleyici olmasının ortaya çıkardığı sonuçlar. Murat KARAYALÇIN (2010) Konut Bunalımı, Kent Rantları ve Proje Muhafazları, İmge Kitabevi, Ankara.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 10
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : 1 20 1 30
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 20 - -
Final   - - 1 20
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 4 10
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 12
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 16
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kentlerde yapılan uygulamaları, ortaya çıkan sonuçlar üzerinden değil, sonuçları ortaya çıkartan süreçler üzerinden değerlendirir. 3
D.Ö.Ç. 2 Kentin üretilmesinde etkisi olan farklı meslek alanlarının rollerini açıklar. 4
D.Ö.Ç. 3 Kentsel projelerin, farklı aktörler arasında uzlaşı gerektiren bir yapı içerisinde şekillenmesi gerektiğini bilir. 3
D.Ö.Ç. 4 Kenti üreten süreçleri, neden-sonuç ilişkisi içerisinde analiz eder.Yargılayıcı değil, sorgulayıcı bir bakış açısına sahiptir. 3
D.Ö.Ç. 5 Kentsel projelerin üretilmesi sürecinde, siyasal beklentilerle kamusal çıkarlar arasında yaşanan gerilimin nedenlerini analiz eder. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20