Rektörün Mesajı

Anasayfa > Rektörün Mesajı

Prof. Dr.Osman Nuri Çelik

Rektör

Değerli Konya Teknik Üniversitesi Ailesi;

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile kurulan Konya Teknik Üniversitesi, gelişime öncülük etme yolunda hedefler koyan ve koyduğu hedeflere emin adımlarla yürüyen, yeni, ancak eğitimde 50 yıllık geleneğe ve deneyime sahip bir devlet üniversitesidir.

Bugün aktif iki fakülte, bir meslek yüksekokulu, bir enstitü ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürmekte olan üniversitemiz, ‘Gelişimin Öncüsü’ sloganıyla ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak projelerle çalışmalarına yön vermekte olup, uzman akademik kadrosu ve öğrencileriyle birçok alanda öncü üniversite olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Bunun göstergelerinden biri de ulusal ve uluslararası ölçekte öncelikli konularda üniversitemiz bünyesinde kurulan araştırma uygulama merkezleridir. Eğitim ve öğretimin yanısıra bu merkezler üzerinden geliştirilen projeler ile öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin çağdaş teknolojik ilerlemelerin bir parçası olabilmesi önemlidir.

Anadolu’nun sanayi merkezi olan Konya’da teknik bir üniversite olarak üzerimize önemli görevler düşmektedir. Birçok alanda ülkeler arasında sınırların kalktığı ve sınırları bilginin gücünün tayin ettiği günümüz dünyasında, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi teknolojik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ürüne dönüştüren toplumlar, müreffeh ve güçlü ülkeler haline gelmişlerdir. Bunu sağlamak için güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği önemlidir. Bölgenin ilk ve tek teknik üniversitesi olarak bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek, ülkemizin yüksek teknoloji üssü haline gelmesine katkıda bulunacak gençler yetiştirmek, güçlü kadrosu ile nitelikli araştırmalar yapmak ve üretilen bilginin uygulamaya koyulmasını sağlamak önde gelen hedeflerimizdir.

Kurulduğu günden bu yana geçmişin akademik birikimi ve kültüründen de güç alarak, yeniliğe açık, her alanda gelişime öncülük eden üniversitemiz; bilimsel, sosyal, ekonomik, ve kültürel anlamda etkin ve dinamik gücünü her geçen gün artırarak geleceğe umutla ve güvenle bakmaktadır. Bilindiği gibi üniversiteler toplumun kendilerine verdiği destek ve önemle yükselebilirler. Bizler de toplum için bilim üreten üniversite olma anlayışıyla çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Üniversite eğitiminizi, bilgi ve mesleki temel altyapı ile kendinizi donatma fırsatı olarak görmek sizlere yeni ufuklar ve yeni bakış açıları kazandıracak, yaşam boyunca farklı perspektiflerden çözümler üretebilmenizi sağlayacaktır. Bireysel ilgi alanlarınızı ve becerilerinizi, tercih ettiğiniz bölümlerde alacağınız eğitimle birleştirmek ve buna gençliğinizin size sağladığı zihinsel tazeliği ve enerjiyi katmak sizleri kariyerinizde üst seviyelere çıkaracaktır. Gerek akademik kadrolarımız, gerek bilgi ve teknoloji kaynaklarımız, sizlerin daha fazla bilgiyle donanmanız yolunda fırsattır. Bu fırsatları ne kadar iyi kullanırsanız, sahip olduğunuz potansiyeli iyi değerlendirip daha üst seviyelere taşıyarak kendinize iyi bir kariyer inşa etmek adına o kadar iyi temeller atmış olacaksınız. Bizlerin çabamız bu temellerin daha da sağlam olmasını sağlamak yönündedir.

Ülkemizin geleceği olan genç bireylere bir meslek kazandırırken bir yandan da onların yetkin, evrensel değerlere bağlı, araştırmacı, üretken, öz güvenli ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde mezunlara dönüşmesi için verdiğiniz emekler mezunlarımızın iş hayatındaki başarıları ile gurura dönüşmektedir. Bu özverili çabaların yanı sıra sizlerin bilgi, tasarım ve teknoloji üretilmesine öncülük etmek üzere sürdürdüğünüz yenilikçi araştırmalar üniversitemizin daha üst seviyelere taşınmasında büyük değere sahiptir. Sizler ayrıca kamu-üniversite-sanayi işbirliği üçgeninin önemli aktörleri olarak sadece öğrencilerimize değil, aynı zamanda topluma da örnek teşkil eden eğitim öncülerisiniz.

Kıymetli Paydaşlarımız,

Sizler Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı süreçlerinin vazgeçilmez aktörleri, kullanıcıları, yararlanıcıları ve aynı zamanda önemli geri bildirim kaynaklarısınız. Üniversitemizin hedef ve stratejilerinin belirlenmesinden çıktılara erişime kadar her aşamada sizlerden alacağımız katkılar, yapıcı görüş ve eleştiriler bizler için kalite yükseltme vesilesidir. Bu anlamda desteğiniz ve geri bildirimleriniz için iletişim kanallarımız her zaman açıktır. İletilen geri bildirimlerin mutlaka incelendiği ve değerlendirildiği bir kalite yönetim sistemimizin mevcut olduğunu belirtmekten memnuniyet duyarım.

Üniversiteler bir ülkenin lokomotifidir. Üniversiteler ne kadar güçlü ise ülke o kadar güçlüdür. Üniversiteler ne kadar üretken ise ülke o kadar üretkendir. Üniversiteler ne kadar yenilikçi ise ülke o kadar yenilikçidir. Bu nedenle günümüzde bilim, teknoloji ve öğretim alanında üniversitelere önemli roller düşmektedir. Konya Teknik Üniversitesi olarak bizlerin de bu anlamda önemli bir rol üstlendiği inancındayım.

Bu görev bilinciyle Konya Teknik Üniversitesi ailesi olarak bilim ve teknolojiye katkı sunmak ve Türkiye’yi daha ileriye taşımak temel hedefiyle çalışmaya devam edeceğimizi bildirir hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım...

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör