Akademik Personel

Arş. Gör. Yüksel Değirmencioğlu
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ