Academic Staff

Arş. Gör. Yüksel Değirmencioğlu
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI