KTÜN İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinasyon Kurulu

Anasayfa > Kurul ve Komisyonlar
Adı Soyadı Görevi Kurul Komisyon Görevi E-posta
Prof. Dr. Babür Özçelik Rektör Başkan
Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Halkacı Rektör Yardımcısı Başkan Vekili
Recep Öztürk Genel Sekreter V. Üye
Prof. Dr. Ferruh Yıldız Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Üye
Prof. Dr. Mahmut Kuş Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Üye
Prof. Dr. Mine Ulusoy Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V. Üye
Prof. Dr. Mustafa Karaman İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Üye
Prof. Dr. Cemil Sungur Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Üye
Prof. Dr. Saadettin Erhan Kesen Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Üye
Prof. Dr. Mevlüt Uyan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Üye
Öğr. Gör. Halil Çelik İSG Koordinatörü Üye
Öğr. Gör. Selahattin Burak Akay İş Güvenliği Uzmanı Üye
Ayhan Tekin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Üye
Ali Ziya Yalçınkaya Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Üye
Abdullah Şahin Strateji Geliştirme Daire Başkanı Üye
Recep Öztürk Personel Daire Başkanı Üye
Mehmet Demir Bilgi İşlem Daire Başkan V. Üye
Atalay Çiçekdağı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V. Üye
Yusuf Durmuş Öğrenci İşleri Daire Başkan V. Üye