Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çetinkaya

Koordinatör
zcetinkaya@ktun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Seda Hezer

Koordinatör Yardımcısı
shezer@ktun.edu.tr

Arş. Gör. Abdullah Çakan

Koordinatör Yardımcısı
acakan@ktun.edu.tr