Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çetinkaya

Koordinatör
zcetinkaya@ktun.edu.tr