Türk Devlet Akraba Toplulukları Burslu Öğrenciler Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Hilmi Aksoy

Koordinatör
mhaksoy@ktun.edu.tr