Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Hilmi Aksoy

Koordinatör
mhaksoy@ktun.edu.tr

Öğr. Gör. Teslime Gökgöl

Koordinatör Yardımcısı
tgokgol@ktun.edu.tr