Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya

Üye
mckarakaya@ktun.edu.tr

Prof. Dr. Saadettin Erhan Kesen

Üye
sekesen@ktun.edu.tr

Prof. Dr. İhsan Özkan

Üye
iozkan@ktun.edu.tr