Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Halife Kodaz

Müdür
hkodaz@ktun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Korkmaz

Müdür Yardımcısı
skorkmaz@ktun.edu.tr

Doç. Dr. Murat Selek

Müdür Yardımcısı
mselek@ktun.edu.tr