Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.69 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili bilimsel ve mühendislik konularında yeterli ve güncel bilgiye sahip olmak, teorik ve uygulamalı olarak edindiği birikimi alanındaki problemlerin çözümüne yönelik kullanabilmek
P.Ç.70 Bilişsel, Uygulamalı, Karmaşık Metalurji ve Malzeme Mühendisliği sorunlarını anlayabilmek, bu problemleri formüle etme ve çözebilmek için gerekli modern analiz araç ve modellerini seçebilmek, uygun düzeyde bilgisayar, mühendislik yazılımları ve bilişim teknolojilerini kendi alanına uygulayabilecek yeteneğe kavuşmak,
P.Ç.71 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik deneysel düzenek tasarlayabilme ve kurabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme ve bu verileri analiz edebilme becerisini kazanmak
P.Ç.72 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki her türlü projeyi geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak, sorumluluğu altında çalışanları bu projeye dahil edebilme, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisini kazanmak
P.Ç.73 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme İlgili proje, çalışma sonucu bulguları, sonuçları ve çıkarımları rapor edebilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğini geliştirme
P.Ç.74 Tek başına ve/veya takım içinde çalışabilme, karar alabilme, girişimde bulunabilme, özgüvene sahip sahip olma, eleştirel değerlendirme ve orijinal çıkarımlar yapabilme
P.Ç.75 Bilgiye ulaşabilmek için uygun veri tabanlarını etkili biçimde kullanabilme, bilgiyi tanımlayabilme, ayıklayabilme ve ulaştığı bilgiyi ve görüşlerini aktarabilme yeteneği kazanılması
P.Ç.76 Öğrenme Yetkinliği Öğrenmeyi öğrenebilme, yönetebilme ve bunu ömür boyu sürdürebilme farkındalığının oluşması
P.Ç.77 İletişim ve Sosyal Yetkinlik Metalurji ve Malzeme bilimi alanındaki sözlü ve yazılı kaynakları takip edebilecek, meslekdaşları ile etkin bir iletişim kurabileceği en az bir adet yabancı dili öğrenme
P.Ç.78 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi, çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
P.Ç.79 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip, dürüst, vatandaşlık bilinci gelişmiş ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyebilme
P.Ç.80 Girişimciliğin, yeniliğin, ülkenin ekonomik temellerinin, sorunlarının ve önceliklerinin, sürdürülebilir kalkınmanın farkında olmak