İnşaat

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.180 1. Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak.
P.Ç.181 2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
P.Ç.182 3. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
P.Ç.183 4. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
P.Ç.184 5. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve çeşitli yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini seçebilme, temel boyutlandırma hesaplarını yapabilme, mimari-statik proje ve detaylarını çizebilme becerisi kazanmak.
P.Ç.185 6. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
P.Ç.186 7. İlgili proje, çalışma sonucu bulguları, sonuçları ve çıkarımları rapor edebilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğini geliştirme, Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilme bilgisine sahip olmak.
P.Ç.187 8. Tek başına ve/veya takım içinde çalışabilme, karar alabilme, girişimde bulunabilme, özgüvene sahip olma, eleştirel değerlendirme ve orijinal çıkarımlar yapabilmek.
P.Ç.188 9. Alanı ile ilgili proje çalışmalarının bulgularını, sonuçlarını yorumlayabilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğine sahip olmak.
P.Ç.189 10. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
P.Ç.190 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi, çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
P.Ç.191 Girişimciliğin, yeniliğin, ülkenin ekonomik temellerinin, sorunlarının ve önceliklerinin, sürdürülebilir kalkınmanın farkında olmak, Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanma.
P.Ç.192 Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme, sosyal ve iş çevresi ile etkin iletişim kurabilme becerisine sahip olmak.