Gıda İşleme

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.156 Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
P.Ç.157 Bakış açısı ve ufku geniş, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
P.Ç.158 Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
P.Ç.159 Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
P.Ç.160 Gıda işleme ilkeleri ve gıda endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
P.Ç.161 Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
P.Ç.162 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olmak
P.Ç.163 Gıda ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
P.Ç.164 Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak
P.Ç.165 Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
P.Ç.166 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
P.Ç.167 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek