Maden Mühendisliği

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.94 Temel mühendislik bilgilerini maden mühendisliği problemlerine uygulayabilir.
P.Ç.95 Maden Mühendisliği ile ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama ve çözme becerisi kazanmıştır.
P.Ç.96 Deney tasarlama, gerçekleştirme, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
P.Ç.97 Disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
P.Ç.98 Teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve bu gelişmeleri kendi alanına uygulayabilir.
P.Ç.99 Meslekte profesyonellik ve etik sorumlulukların bilincindedir.
P.Ç.100 Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahiptir, mesleği ile ilgili alanlarda görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, mesleki standartlara uygun olarak seminer, tez ve rapor yazabilir ve sunabilir.
P.Ç.101 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
P.Ç.102 Uluslararası platformda mesleğinin gereğini yerine getirebilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahiptir.
P.Ç.103 Mesleği ile ilgili plan, proje, akım şeması çizme, tasarım yapma ve yorumlama becerisine sahiptir.
P.Ç.104 Proje yönetimi ve tesis işletimi konularında gerekli donanıma sahiptir.
P.Ç.105 Ülkemiz doğal kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman, araştıran ve sorgulayan bir mühendis olarak yetişmiştir.