Kimya Mühendisliği

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.117 Kimya Mühendisliği ile ilgili bilimsel ve mühendislik konularında yeterli ve güncel bilgiye sahip olmak, teorik ve uygulamalı olarak edindiği birikimi alanındaki problemlerin çözümüne yönelik kullanabilmek
P.Ç.118 Öğrenmeyi öğrenebilme, yönetebilme ve bunu ömür boyu sürdürebilme farkındalığının oluşması
P.Ç.119 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi, çevre ve insan sağlığı konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
P.Ç.120 Karmaşık Kimya Mühendisliği sorunlarını anlayabilmek, bu problemleri formüle etme ve çözebilmek için gerekli modern analiz araç ve modellerini seçebilmek, uygun düzeyde bilgisayar, mühendislik yazılımları ve bilişim teknolojilerini kendi alanına uygulayabilecek yeteneğe kavuşmak
P.Ç.121 Kimya Mühendisliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik deneysel düzenek tasarlayabilme ve kurabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme ve bu verileri analiz edebilme becerisini kazanmak
P.Ç.122 İlgili proje, çalışma sonucu bulguları, sonuçları ve çıkarımları rapor edebilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğini geliştirme
P.Ç.123 Tek başına ve/veya takım içinde çalışabilme, karar alabilme, girişimde bulunabilme, özgüvene sahip olma, eleştirel değerlendirme ve farklı yorumlar/yaklaşımlar getirebilme
P.Ç.124 Kimya Mühendisliği alanındaki her türlü projeyi geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak, sorumluluğu altında çalışanları projeye dâhil edebilme, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisini kazanmak
P.Ç.125 Bilgiye ulaşabilmek için uygun veri tabanlarını etkili biçimde kullanabilme, bilgiyi tanımlayabilme, ayıklayabilme ve ulaştığı bilgiyi ve görüşlerini aktarabilme yeteneğinin kazanılması
P.Ç.126 Kimya Mühendisliği alanındaki sözlü ve yazılı kaynakları takip edebilecek, meslektaşları ile etkin bir iletişim kurabileceği en az bir adet yabancı dili öğrenme
P.Ç.127 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip, dürüst, vatandaşlık bilinci gelişmiş ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyebilme
P.Ç.128 Girişimciliğin, yeniliğin, ülkenin ekonomik temellerinin, sorunlarının ve önceliklerinin, sürdürülebilir kalkınmanın farkında olmak