Dijital Oyun Tasarım Topluluğu

Instagram : https://www.instagram.com/dott.ktun/

Twitter        : https://twitter.com/Dott_ktun

Telegram   : https://t.me/DOTTKTUN

 

Topluluk Başkanı                       : Ömer Faruk SARITEPE,  Email: f201213084@ktun.edu.tr

Topluluk Başkan Yardımcısı    : Yaşar GENÇER,  Email: f201213062@ktun.edu.tr

Topluluk Başkan Yardımcısı    : Muhammed Berkay SEVİMAY,  Email: f21122009@ktun.edu.tr

Akademik Danışman                     : Dr. Öğr. Üyesi Hazim İŞCAN,  Email: hiscan@ktun.edu.tr