Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

Bölüm Başkanı: ÖĞR. GÖR. MELEK TUFAN

Erasmus Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇEŞMECİ

Farabi Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇEŞMECİ

Mevlana Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇEŞMECİ

Amacı: Ayakkabı, Tekstil ve Giyim alanındaki teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, alanı ile ilgili problemleri çözme yeteneğine sahip, tasarım geliştirme, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp, yürütülmesini sağlayabilecek, bilimsel, sanatsal ve teknik bilgi birikimi kazanmış teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Güncel tasarım ve istekleri takip ederek, kamu kurumlarının ve özel sektörün taleplerine cevap verebilecek şekilde eğitim-öğretim veren, yetiştirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış saygın bir program olmaktır.

Misyon: Uluslararası standartlarda, kaliteli eğitim yoluyla ulusal ve uluslararası sanayinin ihtiyaç duyduğu, mesleğin gerektirdiği etik değerlere bağlı, bilgi donanımına sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen ve kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşma ve üretme, tasarım becerisine sahip, cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan ayakkabı alanında yetkin teknikerler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı almış olması halinde tercih yaparak, kontenjanlara bağlı olarak programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının ek puan alarak yerleştirilebilecekleri önlisans programları YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZ’ unda açıklanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler bazı derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Bunun için başvuru şartlarında olan transkript ve ders içeriklerini getirmek zorundadır. Gerekli incelemeler yapılarak uygun görülen derslerden muaf edilirler.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 2. ve 4. dönemler sonunda her biri 30 iş gününden oluşan stajlarını yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirmede Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ders içi faaliyetler bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam Olanakları: Program mezunları Ayakkabı, Deri, Tekstil ve Giyim alanında kamu ve özel sektöre ait olan fabrikalarda, tasarım merkezlerinde, kurumsal yapıdaki birçok kurum ve kuruluşta, tasarım geliştirme üretim ve uygulama aşamalarında tekniker olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıklarında ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, DGS kataloğunda belirtilen alanları ile ilgili fakültelere geçiş yapmak suretiyle Lisans eğitimine devam edebilirler.