Savunma Teknolojileri Topluluğu

Savunma Teknolojileri Öğrenci Topluluğu’nun ana amacı,

milli teknolojilerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaktır. Diğer amaçları ise, topluluk üyelerinin ve uygun olduğu takdirde topluluk dışından öğrencilerin modern teknolojiler konusunda bilgilerinin artırılmasını sağlamak, takım çalışma ruhunun kazanılmasını sağlamak, mezuniyet sonrası çalışma imkanı bulabilecekleri kurumları tanıyabilmelerini sağlamak ve motivasyon depolamak adına grup etkinlikleri düzenlemektir.

              

Savunma Teknolojileri Öğrenci Topluluğu, bu amaçlar için şu çalışmalarda bulunacaktır:

 

  1. Topluluk altında proje takımları kurulacak,
  2. Tematik toplantılar düzenlenecek,
  3. Konferans benzeri etkinlikler düzenlenecek,
  4. Teknik ve sosyal geziler düzenlenecek,

Savunma Teknolojileri Öğrenci Topluluğu, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışır. Çalışma toplantılarında kesinlikle amaç dışı ve kişisel çıkarlar içeren konular konuşulamaz, tartışılamaz.

Savunma Teknolojileri Öğrenci Topluluğu, tüm faaliyetlerini Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın izni ile gerçekleştirir.