Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksek Lisans ve Doktora Savunma Sınavına Girmek İçin Yayın Şartları

Değişik tarihlerde üniversitemiz senatosunca alınan kararlar ışığında, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için yapılması gerekli yayınların niteliği, öğrencilerin hangi yılda kayıt yaptırdıklarına göre aşağıdaki gibidir.

 

Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler için

Herhangi bir yayın şartı bulunmamaktadır.

 

2012-2013 Güz Yarıyılından önce doktora programına kayıt yaptıranlar

Herhangi bir yayın şartı bulunmamaktadır.

 

2012-2013 Güz yarıyılı ile 2019-2020 Bahar Yarıyılları arasında doktora programına kayıt yaptıranlar

 1. En az bir adet ulusal ya da uluslararası indekslerce taranan hakemli bir dergide bilimsel makalesinin kabul almış/yayımlanmış olması,
 2. Uluslararası kongrede sözlü bildiri sunmuş olması ve özetinin basılmış olması,

şartlarından birini yerine getirmesi, doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

 

2019-2020 Bahar yarıyılı ve sonrasında doktora programına kayıt yaptıranlar

 1. Öğrencinin doktora tez savunma jürisinin kurulabilmesi ve mezun olabilmesi için hazırladığı tezinden yapılmış olmak kaydıyla aşağıdaki yayın şartlarından en az birini yerine getirmelidir.
 • Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts&Humanities Citation Index (AHCI) kapsamında taranan uluslararası dergilerde yayımlanmış veya DOI numarası alınmış bir makale,
 • Mimarlık ve Tasarım alanı için (a) bendindeki indekslerin yanı sıra, Üniversiteler Arası Kurul tarafından tanımlanan Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alan indeksinde veya Emerging Source Citation Index (ESCI) kapsamında taranan dergilerde yayımlanmış veya DOI numarası alınmış bir makale,
 • Diğer uluslararası indeksler kapsamında taranan dergilerde yayımlanmış veya DOI numarası alınmış iki adet bilimsel makale,
 • TR DİZİN kapsamında taranan dergilerde yayımlanmış bir adet bilimsel makale (DOI numarası alınmış veya kabul yazısı alınmış olması yeterli),
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulmuş iki adet bildiri.
 1. Danışman ve öğrencinin makalede/bildiride birlikte yazar olması ve danışman veya öğrencinin birinci yazar olması gerekmektedir.
 2. Mezuniyet için kullanılan yayının dergilere/sempozyuma gönderilme tarihinin tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği veya değiştirildiği tarihten sonra olması gerekmektedir.
 3. Tez konusu önerisinde önceden belirtilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması kaydıyla; kamu güvenliği, devlet sırrı ve benzeri özel hususların ortaya çıkması ihtimali bulunan durumlarda, tez savunma jürisinin kurulması için tez çalışmasından yayın yapma şartı aranmaz.

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü​

Doktora Yayın Şartı Konya Teknik Üniversitesi