Kalite

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı Konya Teknik Üniversitesi’nde