Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

UZAKTAN ÖĞRETİM İLE YÜRÜTÜLEN DERSLERE AİT SINAVLARIN UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR.