Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Ferruh Yıldız

Dekan
fyildiz@ktun.edu.tr

Prof. Dr. Mahmud Sami Döndüren

Dekan Yardımcısı
msdonduren@ktun.edu.tr

Doç. Dr. Bilgehan Kekeç

Dekan Yardımcısı
bkekec@ktun.edu.tr

Mahmut Gürbüzer

Fakülte Sekreteri
mgurbuzer@ktun.edu.tr