Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uzaktan Öğretim ile Yürütülen Derslere Ait Sınavların Uzaktan Erişim Yoluyla Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar